Skriva ett engelskt CV – Struktur, CV-mall & tips
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 23 februari 2024

CV Engelska? Så Skriver Du CV på Engelska

Söker du en tjänst utomlands eller på ett internationellt företag i Sverige och behöver skriva ett engelskt CV? I denna artikel utforskar vi vad som utmärker ett engelskt CV och presenterar detaljer kring dess unika karaktär. Vi kommer att ge svar på hur ett engelskt CV skiljer sig från ett svenskt, och även peka på viktiga skillnader mellan ett brittiskt CV och ett amerikanskt ”resume”. Målet är att du ska behärska konsten att väcka internationellt intresse med ett engelskt CV som kan öppna dörrarna till spännande karriärmöjligheter.

Använda ett engelskt CV 

När du söker ett utlandsjobb eller en tjänst på ett internationellt företag är det avgörande att förstå hur du effektivt hanterar ett engelskt CV. Att anpassa ditt svenska CV till en engelsk kontext är inte bara viktigt, det är en nödvändighet för att göra ett gott intryck på potentiella internationella arbetsgivare.

Ett engelskt CV har sina egna särdrag och förväntningar som på en rad punkter skiljer sig från det svenska. Det handlar inte bara om att rent språkligt översätta din CV till engelska, utan att även att anpassa dess struktur, innehåll och stil efter internationella normer och förväntningar. Detta inkluderar att förstå skillnaderna mellan ”ett CV” och ”en resume”, samt att lägga vikt vid relevanta detaljer och erfarenheter som kan vara av intresse för en internationell arbetsgivare.

Genom att förstå uppdraget samt behärska konsten att använda ett engelskt CV kan du öka dina chanser att lyckas i din internationella karriär. 

Skillnader mellan engelskt CV och svenskt CV

Mellan ett engelskt CV och ett svenskt CV finns det flera konkreta skillnader att beakta utöver längden på dokumentet, där det engelska kan vara lite längre. En viktig skillnad är att ett engelskt CV vanligtvis är restriktivt när det kommer till personlig information som ålder, nationalitet, religion och kön. På arbetsmarknaden i framför allt Storbritannien och USA är lagarna stränga kring diskriminering och genom att utelämna vissa detaljer minskas risken att arbetsgivaren påverkas i sin bedömning av dig som kandidat. Undvik därför denna typ av information om inte annat anges annat i platsannonsen. Detta gäller även användning av foto, som inte heller bör bifogas om det inte direkt efterfrågas. 

En annan skillnad är att ett engelskt CV ofta innehåller en separat avsnitt för yrkesmål eller karriärsammanfattning, där det i ett svenskt CV oftast är integrerat i din profiltext. Ytterligare en skillnad är användningen av referenser: i ett engelskt CV kan du inkludera referenser med kontaktinformation direkt, medan du i ett svenskt CV som mest anger ”referenser lämnas vid begäran”. 

Genom att förstå och anpassa dig till dessa skillnader kan du skapa ett effektivt engelskt CV som passar för arbetsmarknader i olika länder. 

I ett engelskt CV presenterar du vanligen dina referenser och deras kontaktuppgifter. Se därför till att du förbereder dina när du skriver ditt CV.

Struktur för ett engelskt CV

När det kommer till att skriva CV på engelska är rätt struktur avgörande för att det ska uppfattas som seriöst för potentiella arbetsgivare. En välfungerande struktur i ett engelskt CV bör tydligt presentera din utbildning, arbetslivserfarenhet, färdigheter och övriga meriter på ett överskådligt och lockande sätt. En struktur som våra CV-mallar effektivt hjälper dig åstadkomma.

Rubrik på engelskt CV

Rubrik på ett engelskt CV är vanligen för "Curriculum Vitae". Söker du jobb på ett amerikanskt företag är termen "Resume" mer gängse. Båda ska följas av ditt namn i större typsnitt för att skapa en tydlig identifiering av dokumentet. Det är viktigt att rubriken är professionell och lättläst för att skapa ett bra första intryck hos arbetsgivaren.

Kontaktuppgifter & personliga detaljer på engelskt CV

Kontaktinformationen på ett engelskt CV är central eftersom det anger hur arbetsgivaren kan nå dig för vidare diskussion eller intervju. Inkludera ditt fullständiga namn, adress, telefonnummer och e-postadress. När du anger ditt mobilnummer, tänk på att ange landsnummer (+46) och telefonnummer enligt detta format: +46 070 000 00 00. Vanligtvis ska du inte inkludera personliga detaljer som nationalitet eller födelsedatum och fotografi ska inte användas alls i ett engelskspråkigt CV.

Profiltext / 'Career Objective' på engelskt CV

Profiltexten i ett engelskt CV är ofta ett uttalat ”karriärmål” som gärna lyfts fram som en egen rubrik. Det är en utmärkt chans för dig att kort sammanfatta dina professionella mål och kvalifikationer för aktuell arbetsgivare. Det är en möjlighet att konkret visa hur dina färdigheter och erfarenheter kan bidra till företagets framgångar. Fokusera på vad du kan erbjuda och vad du vill uppnå i din karriär och håll det till runt 5 rader.

Arbetserfarenhet på engelskt CV

Sektionen om arbetserfarenhet är ofta en av de mest betydelsefulla delarna av ett engelskt CV. Du listar jobben i omvänd kronologisk ordning, precis som i ett svenskt CV: tidigare anställningar, inklusive arbetsgivare, tjänstetitel, anställningsperiod och huvudsakliga ansvarsområden. Var noga med att inkludera specifika prestationer och resultat för att visa din förmåga och potential för framtida arbetsgivare. Tänk på! Om du söker en internationell tjänst är dina referenser ofta viktiga. Du kan inkludera referenser som ett separat avsnitt på ditt engelska CV. Glöm inte att relevant praktikarbete kan vara en merit som räknas. Det gäller även volontärarbete, som också kan ge dig pluspoäng som en engagerad yrkesperson.

Utbildning & kurser på engelskt CV

Utbildningsavsnittet på ett engelskt CV inkluderar vanligtvis namnet på den institution där du studerade, examenstitel, studieår och eventuella relevanta akademiska utmärkelser. Tänk på inkludera anglosaxiska motsvarigheter till dina meriter så att dina kvalifikationer kan förstås.

Här är de engelska termerna för de olika nivåerna inom det svenska utbildningssystemet:

  • Yrkesförberedande gymnasieutbildning: Vocational Secondary Education
  • Högskoleutbildning: Higher Education (College Education)
  • Högskoleförberedande utbildning: Preparatory Higher Education (Pre-College Education)
  • Gymnasieutbildning: Upper Secondary Education (High School Education)
  • Högre yrkesutbildning: Higher Vocational Education (Advanced Vocational Training)
  • Universitetsutbildning: University Education.Denna kan specificeras i Kandidatexamen (Bachelor of Art eller Bachelor of Science) samt Masterexamen (Master of Art eller Master of Science).

Lista även relevanta kurser i anslutning till Utbildning, tillsammans med fakta kring studieområdet, utförare och när i tid kursen togs.

Färdigheter på engelskt CV

Färdighetsavsnittet är en möjlighet att visa upp din kompetens och förmåga inom olika områden. Det kan inkludera tekniska färdigheter, som programmeringsspråk eller kunskap i programvaror, samt mjuka färdigheter som exempelvis ledarskap eller problemlösning.

Använd konkreta exempel och erfarenheter för att demonstrera din kompetens men var noga med att de är relevanta för tjänsten du söker eller branschen det gäller.

Språk på engelskt CV

I språkavsnittet listar du dina språkkunskaper och på vilken nivå du behärskar språket, vanligen uppdelat i tal, skrift och förståelse. Eftersom ett engelskt CV ofta gäller en internationell tjänst spelar såklart din språkliga nivå en stor roll och du behöver lägga ner arbete för att göra avsnittet överskådligt. Du kan, om du tror att det är meriterande, även inkludera specifika exempel på när du har använt språket i professionella sammanhang.

Till skillnad från de flesta svenska CV ska du i ditt CV även uppge svenska som ditt modersmål. Totalt sett bidrar detta till en internationell profil.

Expertråd:

För att förenkla för dig att skapa ett engelskt CV finns användbara verktyg på CV.se. Ett engelskt CV skapar du med ett klick. Detta genom att i rullgardinsmenyn längst upp till höger helt enkelt välja språket "Engelska". Alla rubriker ditt CV översätts då automatiskt.

Fler tips för att skriva CV på engelska

Att skriva på ett CV på engelska kan kännas ovant men du kommer snart in i det. Du kan gärna länka till din LinkedIn-profil om du behöver mer utrymme, men se till att även den är översatt till engelska och uppdaterad. 

Här delar vi några ytterligare tips på saker att tänka på: 

  • Skriv för ATS: Vid internationella rekryteringar är det vanligt med ATS-system som skannar ansökningsdokument efter relevanta nyckelord för att sålla fram rätt kandidater. Använd därför samma nyckelord och termer i ditt engelska CV som figurerar i platsannonsen.
  • Inkludera info om arbetstillstånd: Information om dina förutsättningar få vistas samt arbeta i landet är högst relevant i ditt CV. Krävs arbetstillstånd så ta upp detta på lämplig plats i ditt CV.
  • Ta hjälp av Europass vid jobb i EU: Söker du jobb i EU finns Europass, en tjänst från EU med bra information för jobbsökande i olika länder. Du kan också hitta mallar för såväl Europass-CV som personligt brev samt verktyg som hjälper dig översätta dina meriter. För högskolepoäng finns exempelvis en europeisk standard (ESCT) som kan vara användbar.
  • Välj rätt referenser: Hierarkisystemet i andra länder skiljer sig vanligen från vårt i Sverige. En referent ska gärna vara en professionell med hög position, exempelvis en tidigare chef eller liknande. Förbered också dina referenser på att de kan få såväl e-post som telefonsamtal på engelska.

Vanliga frågor kring CV på engelska

1. Vad kallas CV på engelska?

På engelska kallas ett CV vanligtvis "Curriculum Vitae", förkortat som CV. Ett CV är detaljerat, och kan sträcka sig över flera sidor. Länder där benämningen CV tillämpas: Storbritannien, Irland, Nya Zeeland m.fl. Ett CV kan också benämnas som ”resume” som är en kortare sammanfattning (max en sida) av en utbildning, arbetslivserfarenhet och färdigheter. Exempel på länder där benämningen resume tillämpas: USA och Kanada. Dock kan båda begrepp användas synonymt.

2. Skall jag ta med foto i ett engelskt CV?

Det är vanligtvis inte rekommenderat att inkludera ett foto i ett engelskt CV, särskilt om det inte uttryckligen efterfrågas av arbetsgivaren. I många länder anses det rentav som olämpligt att inkludera fotografier i CV på grund av risk för diskriminering baserat på utseende, kön, ålder eller etnicitet. Fokus bör istället ligga på att tydligt presentera din utbildning, arbetserfarenhet och färdigheter.

3. Hur skriver jag datum i ett engelskt CV?

I ett engelskt CV skriver du datum på annat sätt än vi gör på svenska. Du kan istället använda det amerikanska datumformatet, vilket innebär att månaden kommer före dagen. Till exempel, istället för att skriva "5 maj 2024", skall det skrivas som "May 5, 2024". Det är också vanligt att använda förkortningar för månader i CV för att spara utrymme. Exempelvis ”Sep 15, 2024” och ”Dec 11, 2024”. Du kan även skriva datum enligt formatet ”månad-datum-förkortat år”, vilket i detta fall blir 05-05-24, 15-09-24 och 11-12-24. Som du ser är det precis omvänd ordning mot det ordinarie svenska sättet att skriva datum.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV