Hur långt ska ett CV vara? Användbar Guide med Tips
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 7 maj 2024

Hur långt ska ett CV vara?

Kanske funderar du över hur långt ett CV bör vara. Du har säkert läst att det ska vara ”kort”, men vad betyder det egentligen? Detta går vi igenom i denna artikel där vi givetvis reder ut varför normen för CV-längd är ”en sida men när ett CV på två sidor eller längre faktiskt är att föredra. Vi ger också bra tips för hur du kortar ditt CV när det behövs samt insikter kring hur långt tillbaka i tiden du bör gå för meriterna i ditt CV.

Vikten av Rätt Anpassad CV-längd

Att anpassa längden rätt på sitt CV är viktig kunskap för den som önskar få till ett fungerande CV. Ett CV som är för långt riskerar att distrahera läsaren då det kan dölja dina mest relevanta kvalifikationer bland onödiga detaljer. Ett alltför långt CV kan också signalera överdriven självupptagenhet och brist på förståelse för vad arbetsgivaren uppfattar som intressant hos en kandidat. Ett långt CV kan även tolkas som brist på känsla för layout om du med ihoppressat innehåll gör det svårt för läsaren att se det mest intressanta i din profil.

Å andra sidan kan ett alltför kort CV göra arbetsgivaren osäker på din erfarenhet och kompetens, då viktiga meriter kanske sorterats bort. Med ett kort CV kan du ha svårt att övertyga arbetsgivarna om att du är rätt för rollen, och det kan uppfattas som nonchalant om det inte ens framgår om du uppfyller grundkravet för tjänsten du söker.

Balansen ligger i att skapa ett CV som är tillräckligt långt för att visa dina kvalifikationer, men samtidigt kort nog för att behålla arbetsgivarens intresse. Utgå därför alltid från mottagaren när du skapar ditt CV. Att hitta rätt balans är nyckeln till att skapa ett CV som engagerar utan att tråka ut. 

Hur långt ska ett CV vara?

Den idealiska CV-längden är den som ger en väl avvägd balans mellan att bevisa dina meriter för jobbet, samtidigt som du respekterar den tid som läsaren har till förfogande. Ett svenskt CV är vanligen mellan 1 till 3 sidor långt. 

Fokus i ett CV är att rekryteraren ska hitta tillräckligt många kompetensmässiga krokar som gör dig intressant att titta vidare på. Med en lång karriär och många relevanta meriter som är avgörande för att du ska landa tjänsten så kan ditt CV behöva mer utrymme än en enda sida. I dessa fall kan ett CV på två eller till och med tre sidor vara helt rimligt. Däremot har irrelevant utfyllnad ingen plats i ett effektivt säljande CV.

Den perfekta längden på ett CV beror med andra på olika omständigheter, som din bakgrund, vilket jobb du söker och vilken bransch det gäller. Utifrån denna insikt så ska ditt CV vara så kort som möjligt. Rekryterare tar vanligen emot ett stort antal ansökningar och behöver snabbt kunna bedöma om ditt CV matchar aktuell tjänst.

Expertråd:

Ett bra argument för att hålla ditt CV kort är att det kräver av dig att du överväger varje merit och är sparsam med vad du väljer att ta med. Bara kvalifikationer som är relevanta för aktuell tjänst ska finnas med i ditt CV.

Hur många sidor ska ett CV ha?

Att differentiera CV-längden baserat på var du befinner dig i din karriär är vanligt, även om det inte alltid är applicerbart. En VD:s CV kan ibland sammanfattas mer kortfattat än en studerande, som kanske behöver lista relevanta artiklar för en specifik tjänst. Se därför nedan anvisningar för CV-längder som exempel. Längden på just ditt CV beror givetvis på din situation och på tjänsten du söker.

CV på en sida (för den som är i början av karriären) 

För personer som är nya på arbetsmarknaden eller som har begränsad erfarenhet kan ett CV på en sida vara det mest lämpliga. Ett kortfattat CV fokuserar på det väsentliga och gör det lätt för rekryterare att snabbt skanna igenom innehållet. I detta fall spelar vanligtvis utbildning, praktikplatser och nyckelkompetenser huvudrollen.

CV på två sidor (för sökande med mer arbetserfarenhet)

 Kandidater med mer erfarenhet och yrkesmässiga prestationer kan behöva utrymmet av ett tvåsidigt CV. Detta tillåter en djupare presentation av relevanta anställningar, projekt och färdigheter, vilket ger en mer omfattande bild av kapacitet och potential. Ett tvåsidigt CV ger utrymme att lyfta specifika prestationer och relevant arbetslivserfarenhet.

Längre CV

Ibland behövs ett CV på tre eller fler sidor för att nödvändig information ska få plats. Exempelvis kan akademiker, med stor mängd forskning, publicerade akademiska publikationer och forskningssamarbeten, behöva ett längre CV som rymmer alla relevanta detaljer. Tänk på: Ju längre ditt CV är desto mer möda behöver du lägga för att säkerställa att det är välstrukturerat så att rekryterare enkelt kan överblicka viktig information.

Känns det svårt att korta ditt CV? En användbar metod är att korta beskrivningar alternativt helt ta bort utbildningar och tjänster som ligger långt bak i tiden. 

Hur långt tillbaka ska ett CV gå?

För en bra balans och en rimlig översikt kan du behöva hitta lämplig tidsperiod för arbetserfarenhet och utbildning i ditt CV. Beroende på vilket skede i karriären du befinner dig i finns det olika riktlinjer att följa.

För nyutbildade och personer med begränsad erfarenhet är det vanligt att fokusera på de senaste tre till fem åren av jobberfarenhet och utbildning. Detta innebär att listor på meriter, praktikplatser eller utbildningar som ligger längre tillbaka inte alltid är relevanta. Ofta kan de uteslutas för att hålla ditt CV  och koncist.

För mer erfarna yrkesverksamma kan det vara lämpligt att inkludera upp till 15 års arbetslivserfarenhet och utbildning om de visar relevans för karriärutvecklingen. Dock kan äldre praktikplatser eller kortvariga anställningar ofta uteslutas om de inte har direkt koppling till den aktuella positionen eller branschen. 

Genom att anpassa tidsspannet för CV-innehållet kan du optimera möjligheterna att presentera det som är mest intressant för potentiella arbetsgivare. 

Hur kortar jag mitt CV?

Behöver du korta till ditt CV finns det flera sätt att gå tillväga. Här är några användbara förslag:

Justera storleken på teckensnittet

Att minska storleken på teckensnittet kan vara ett effektivt sätt att korta ner ditt CV utan att ta bort innehåll. Genom att gå ner en teckensnittsstorlek kan du skapa mer utrymme på varje sida. Ditt CV måste givetvis förbli läsbart så minska storlek med omdöme. De vanligaste typsnitten (Arial, Verdana och Calibri) fungerar oftast bra i 9 till 12 punkter. Bokstäver mindre än 9 poäng är svårlästa och ska undvikas.

Använd CV-mall med fler kolumner

Med en professionell CV-mall från CV.se kan du flexibelt placera relevant innehåll i fler spalter, vilket gör att du på en CV-sida får plats med mycket mer. Dessutom gör detta ditt CV mycket mer överskådligt och skannbart. 

Begränsa användningen av punktlistor

Även om punktlistor kan vara användbara för att snabbt lista färdigheter och prestationer så är punktlistor ganska utrymmeskrävande. Försök att begränsa antalet punktlistor och variera med beskrivningar av erfarenheter i kort och sammanhängande löptext.

Inkludera endast de mest relevanta erfarenheterna

Inkludera endast de mest relevanta erfarenheterna för den specifika positionen du söker. Det är inte önskvärt att lista varje tidigare arbetsplats eller projekt; tvärtom kan de vara en belastning som tar fokus från dina huvudmeriter. 

Ta bort referenser 

I de flesta fall är det inte nödvändigt att inkludera referenser på ditt CV. Istället för att slösa värdefullt utrymme för referenser, ägna dem åt dina färdigheter och prestationer. Om arbetsgivaren söker referenser längre fram i rekryteringsprocessen så låter de dig veta det. 

Placera kontaktuppgifter i en horisontell header

Genom att placera dina kontaktuppgifter i en horisontell header längst upp på sidan kan du spara värdefullt utrymme och göra ditt CV mer visuellt tilltalande. Detta gör det också lättare för rekryterare att hitta dina kontaktuppgifter snabbt och enkelt. Våra CV-mallar är givetvis anpassade för detta. 

Vanliga missförstånd kring CV-längd

Det föreligger förutfattade meningar kring hur långt ett CV bör vara och hur långt tillbaka det bör sträcka sig. Ett vanligt missförstånd är att ett CV måste vara långt för att duga, vilket inte är fallet. Kvalitet är viktigare än kvantitet när det gäller CV, där riktlinjen är ”kort och gott”. Ett annat missförstånd är att all arbetslivserfarenhet måste finnas med, oavsett hur långt tillbaka den sträcker sig. Detta är också felaktigt. I verkligheten bör du fokusera på de mest relevanta erfarenheterna och kompetenserna (oavsett tidsperiod) för den specifika positionen du söker. För att undvika vanliga missförstånd kring CV-längd och innehåll ska du ta med dig insikten att ett CV alltid ska anpassas efter tjänsten, branschen och till den som ska bedöma det.

Avslutande reflektioner kring CV-längd

Syftet med ditt CV är att fånga arbetsgivarens/rekryterarens intresse och övertyga dem om att du är en lämplig kandidat för positionen du söker. För att uppnå detta är det avgörande att ditt CV är överskådligt och relevant.

Ett kortare CV på en sida är oftast lättare att till sig, under förutsättning att det tydligt framhäver dina relevanta färdigheter och erfarenheter. Behöver du fler sidor för att göra det så är det helt rätt med ett CV som är två, tre eller till och med fyra sidor långt.

Oavsett CV-längd så kan en professionell och lättläst layout bidra till att förstärka det budskap du vill förmedla, något som finns samlat på CV.se. Här finns användbara CV-mallar och bra tips för varje steg i CV-skrivandet.

Med hjälp av våra verktyg och resurser kan du enkelt skapa ett snyggt och effektivt CV som sticker ut bland konkurrenterna. Registrera dig idag för att skapa ett vinnande CV som öppnar dörrar till spännande karriärmöjligheter.

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV