Lista språkkunskaper i CV – hur och varför

Lista språkkunskaper i CV – hur och varför

Att ha goda språkkunskaper är en tillgång. Det kan därför vara en bra idé att lista språk i ditt CV, oavsett om jobbet kräver det eller ej. I denna artikel går vi igenom när och hur du bör lyfta språk i CV och varför det kan gynna dina anställningsmöjligheter.

Så kan det gynna dig att lista språk i CV

Att tydligt lista språkkunskaper i ditt CV kan ge dig fördelar i jakten på nya karriärmöjligheter. Språk kan signalera din förmåga att matcha en mångkulturell arbetsmiljö, något som inte sällan ses som värdefullt på arbetsmarknaden.

Dessutom indikerar språkkunskap i CV en kommunikativ kompetens och förmåga att kunna bemöta olika kundgrupper och givetvis kollegor. Även detta kan öka din attraktivitet för arbetsgivare. 

Att inkludera språk i CV kan givetvis också öppna dörrar för internationella möjligheter eller internationella samarbetsprojekt.

För vissa roller, inte minst i internationella bolag, inom affärsverksamhet eller för tjänster inom kundtjänst så kan språkkunskaper vara en absolut nödvändighet och rentav en avgörande faktor för att vara aktuell för intervju eller anställning.

Genom att lyfta språkkunskaper i CV kan du med andra ord öka din synlighet och attraktionskraft för arbetsgivare och rekryterare.

Arbetsgivare är intresserade av vilka språk du talar

För arbetsgivare är det inte bara kuriosa att veta vilka språk du behärskar. Ibland är det ett direkt krav att kunna uttrycka sig muntligt och skriftligt på ett eller flera språk. För många företag är engelska till och med det officiella språket, och där alla anställda (oavsett roll) förväntas kunna sköta all kommunikation på två språk. Gäller det en internationell tjänst, där kommunikation över språkgränserna är direkt avgörande, blir språkkunskaper i CV en mycket viktig faktor. Genom att tydligt lista språk i CV visar du att du är relevant för tjänsten och både förstår och uppfyller de krav som den ställer.   

I en global värld är språkkunskaper givetvis en viktig aspekt. Att ha studerat ett flertal språk i skolan och kanske även rest, studerat eller arbetat utomlands är därför något du ofta tjänar på att lyfta fram i ditt CV.

Expertråd:

För att maximera effekten av dina språkkunskaper i CV, inkludera även nivå av språklig kompetens för de språk du listar i CV. Använd gärna de CEFR-standardiserade bedömningsnivåerna för att tydligt förmedla dina språkkunskaper. Detta underlättar för rekryterare att bedöma din lämplighet för tjänsten du söker.

Internationell CEFR-standard för språk 

För dig som vill lyfta språkkunskaper i CV är det bra med kännedom om CEFR (Common European Framework of Reference). Detta är en gemensam europeisk referensram för språk och är den internationella standard som används för att bedöma och beskriva språkkunskaper.

CEFR utvecklades av Europarådet och introducerades år 2001 för att främja en enhetlig bedömningspraxis över olika länder och språk.

Så fungerar CEFR

CEFR delar in språkkunskaper i sex nivåer, från A1 (nybörjare) till C2 (flytande). Utöver dessa grundläggande nivåer finns det också detaljerade beskrivningar av de olika språkfärdigheterna: läsförståelse, hörförståelse och tal samt skriftlig förmåga för varje nivå. Nedan följer en sammanfattning av de olika nivåerna.  

A-Nivå:

A1 – NybörjareGrundläggande färdigheter för att kommunicera i vardagliga situationer och enkla konversationer.

A2 - ElementärFörmåga att förstå och använda enkla uttryck i vardagliga situationer. 

B-Nivå:

B1– MellanliggandeFörmåga att delta i enkla samtal och förstå vanliga situationer på arbetsplatsen eller i skolan.

B2 - Övre mellanliggandeTillräcklig färdighet för att kommunicera effektivt i de flesta vardagliga och arbetsrelaterade situationer.

C-Nivå:

C1 – AvanceradAvancerad färdighet som möjliggör djupgående diskussioner och förståelse av komplexa texter.

C2 – KunnigKunna kommunicera fullständigt flytande med komplett förståelse samt förmåga att hantera svåra eller abstrakta ämnen.

Dina fördelar med CEFR

CEFR-standarden erbjuder arbetsgivare och även utbildningsinstitutioner en gemensam ram för att bedöma och jämföra språkkunskaper hos individer med olika bakgrund. CEFR underlättar också för dig som arbetssökande att tydligt kommunicera språkfärdigheter i ditt CV.

Skillnader i språkkunskaper på ditt CV

När du listar språkkunskaper på ditt CV kan du behöva presentera språklig nivå för såväl talat och skrivet språk samt för läsförmåga. Dessa kan nämligen skilja sig åt! Du kan till exempel vara bekväm med att konversera vardagligt på ett språk men ha begränsad förmåga att kommunicera skriftligt i detsamma. 

Med CEFR-standarden kan dessa färdigheter definieras och bedömas separat, vilket ger en mer heltäckande bild av din språkkompetens vilket ibland krävs. Genom att definiera din språkliga nivå på ditt CV får arbetsgivaren en mer realistisk förståelse av din språkliga kompetens.

Så listar du språkkunskaper i CV

När du listar språkkunskaper i ditt CV ska det göras tydligt och strukturerat. En vanlig placering av språkkunskaper är i slutet av ditt CV men det finns fler tänkbara placeringar.   

Avsnittet med språk kan benämnas som Språkkunskaper – men det finns fler alternativ till rubrikval: Färdigheter eller Övrig information kan också fungera bra. Väljer du att lista språk under egen rubrik betyder det att detta är en prioriterad merit i din ansökan. Samlar du språk under andra färdigheter passar det oftast bra med en placering längre ner.

Du inleder med att ange vilka språk du talar och rangordna dem efter prioritet för tjänsten du söker. Ange nivå för respektive språk och med en skala som markerar om du är nybörjare, har grundläggande kunskaper, talar språket flytande eller behärskar språket på avancerad nivå. 

Är språkkunskaper avgörande för tjänsten bör du även specificera dina färdigheter för tal, skrift och läsning för varje språk. Och om möjligt, ge gärna exempel på hur du har använt dina språkkunskaper i tidigare uppdrag eller projekt. Genom att vara specifik och konkret ger du arbetsgivare en klar bild av din språkförmåga, vilket ökar dina chanser att gå vidare i rekryteringsprocessen. 

Placering av språk i CV beroende på vilken tjänst du söker

Om språkkunskap är avgörande för tjänsten du söker så bör språkavsnittet placeras högre upp i ditt CV. Detta för att tidigt indikera att du uppfyller de krav som ställs

Ett bra tips är att dra nytta av våra CV-mallar som gör det enkelt att skapa en professionell presentation, inte minst av dina språkkunskaper. I mallar från CV.se kan du flexibelt placera avsnittet för språk där det passar bäst: tidigt, längre ner eller varför inte i en vänsterspalt som ger en bra exponering om det skulle behövas. Är språk mindre viktigt för tjänsten och mer en ”bonus” så kan du istället placera språk i slutet av ditt CV.

"Att lista dina språk i CV och dessutom ange exakt nivå för tal, skrift och läsförmåga ger arbetsgivaren en exakt och tydlig bild av dina språkkunskaper."

Så avgör du nivå av språkkunskaper för ditt CV

Det är inte alltid helt enkelt att bedöma sin språknivå. Du kanske klarar att ta möten på engelska och skriva offerter men vad säger det om din språknivå?

För att avgöra nivån på dina språkkunskaper för ditt CV finns det flera sätt att testa din kompetens. Det finns såväl onlinetester samt appar som erbjuder språktester med användbara bedömningsverktyg. Dessa kan ge dig en indikation på din nuvarande nivå inom olika språk och hjälpa dig att välja rätt ord för att beskriva din kompetens.

Utöver dessa finns givetvis även formella språkprov eller certifieringar på språkinstitut som ger en objektiv bedömning av dina språkkunskaper.

Att själv utvärdera din förmåga är också en användbar metod. Ta dig tid att reflektera över dina erfarenheter med att kommunicera på olika språk, både i personliga och professionella sammanhang. Bedöm din förmåga att förstå, tala, läsa och skriva på varje språk och använd dessa bedömningar för att skapa en ärlig och trovärdig beskrivning av dina språkkunskaper på ditt CV.

Ett grundläggande råd från oss är att vara ärlig och att inte ljuga om dina språkkunskaper. Den enda som förlorar på det är du själv. Det kan ser bra ut i ditt CV att du talar flytande spanska, men mindre roligt om din språknivå testas under intervjun och du då inte kan leverera.

Lycka till med att beskriva språkkunskaper i ditt CV och glöm inte att du å CV.se hittar mängder av användbara tips inom de flesta områden av CV-skrivande.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV