Bästa typsnittet för ditt CV
Skriven av Lotta Rydberg, Författare • Senast uppdaterad 7 maj 2024

Bästa typsnitt i CV – så väljer du rätt

Ditt CV är ett kortfattat, säljande dokument där varje detalj är viktig. Det gäller även val av typsnitt i CV, där stil och storlek påverkar hur lätt det är att ta till sig dina meriter. För att rekryterare ska intressera sig för dig krävs en genomtänkt presentation med ett typsnitt som är seriöst och lättläst. I denna artikel guidar vi dig till bra typsnitt för ditt CV, och vad som avgör vilka som fungerar bäst. Självklart även vilka fonter du bör undvika.

Därför är rätt val av CV-font viktigt  

Att välja rätt typsnitt för sitt CV är av stor betydelse av flera anledningar. För det första är typsnittet den första visuella kontakten med arbetsgivaren och kan därför påverka det första intrycket av dig som kandidat. Ett professionellt och lättläst typsnitt signalerar noggrannhet och stil, medan ett mer lekfullt typsnitt kan göra att ditt CV uppfattas som oprofessionellt och/eller svårläst. Det typsnitt du väljer speglar också din personlighet, och visar på många sätt vem du är. Lite som hur du väljer kläder till en arbetsintervju, där du ju självklart anpassar dig till vad tjänsten och branschen förväntar sig.

Dessutom kan rätt typsnitt förbättra läsbarheten av ditt CV. Genom att välja ett typsnitt som är lättläst även i mindre storlekar, på olika skärmar eller i utskrifter så säkerställer du att alla detaljer i ditt CV framgår tydligt. Typsnitt är helt enkelt en del av din kommunikation!

Ytterligare en relevant anledning till att välja rätt typsnitt är att det kan bidra till att förstärka den övergripande estetiken i dokumentet. Ett enhetligt och väl valt typsnitt skapar en känsla av att engagemang i din ansökan, något som kan vara avgörande för att fånga arbetsgivarens uppmärksamhet.

Sammanfattningsvis är valet av typsnitt för sitt CV inte enbart en estetisk fråga utan också en strategisk. Det kan påverka det första intrycket, förbättra läsbarheten och stärka den övergripande presentationen av dina kompetenser och erfarenheter. Därför är det viktigt att noggrant överväga vilket typsnitt som bäst passar ditt CV; detta för att maximera chanserna till framgång i dina jobbansökningar.

Expertråd:

Välj ett typsnitt i CV utifrån ökad läsbarhet och modern känsla. Undvik överdrivet dekorativa eller ovanliga typsnitt som kan distrahera läsningen. Ett tydligt och professionellt typsnitt förstärker ett positivt intryck och gör det lättare för rekryterare att snabbt skanna och värdera ditt CV.

10 mest vanliga typsnitt i CV

De typsnitt som fungerar för CV har det gemensamt att de är lättlästa även i mindre storlek och fungerar bra både på skärm och i utskrift. Här listar vi de vanligaste typsnitten tillsammans med en presentation av dem. Notera att inte alla fonter är lämpliga för ditt CV!

Lär känna de 10 mest använda typsnitten

 • Arial: Arial är av typen sans-serif (font utan bindande linjer); ett enkelt, lättläst typsnitt som skänker ett professionellt utseende till ditt CV. En möjlig svaghet är att det kan uppfattas som något opersonligt.
 • Calibri: Även Calibri är en sans-serif och mjukt och lättläst. Igenkännbart som standardtypsnitt för många e-postprogram. Ett bra alternativ om du söker en CV-font som rymmer lite mer text per sida, då bokstäverna ligger lite tätare ihop. 
 • Poppins: Poppins är ett sans-serif-typsnitt som känns piggt, modernt och avdramatiserat. Kan lämpa sig väl för vissa branscher men för mer traditionstyngda yrken kan annan CV-font vara att föredra.
 • Georgia: Georgia är ett serif-typsnitt (med graciösa bindande linjer) som är elegant men läsligt. Ett klassiskt webbtypsnitt som fungerar bra på skärm. Ett användbart typsnitt för dig som önskar ett litet mer formellt CV.
 • Times New Roman: Kanske världens mest använda typsnitt, men inte riktigt vårt förstahandsval för CV. Med sina seriffer ligger den nära handstil vilket gör den lite svårläst. Många väljer istället Calibri som CV-font.
 • Trebuchet MS: En sans-serif särskilt utformad för att vara lättläst på skärm. Det är ett modernt och kreativt teckensnitt med en säljande aura. Ett idealiskt val av typsnitt för CV inom kreativa områden som design, sociala medier och marknadsföring.
 • Lato: Ett snyggt och seriöst sans-serif-typsnitt designat av Google för webben. Det skapades som ett mjukt men seriöst teckensnitt och bjuder på fördelar som CV-font med sin tydlighet, enkelhet och dess goda läsbarhet på skärmar.
 • Garamond: Garamond är ett serif-typsnitt med enkel elegans och som ser bra ut på skärm och i utskrift. En CV-font som ofta ses som lämplig för ansökan till högre positioner.
 • Noto Sans: Ett rent och avslappnat typsnitt som fungerar bra i CV och läsning från skärm. Det är ett använbart Google-typsnitt med modern approach.
 • Helvetica: Ett välbekant, klassiskt och lite strikt sans-serif-typsnitt och ett av världens mest kända typsnitt. Kan fungera utmärkt som CV-font inom till exempel juridik, bank och statliga tjänster. Dess svaghet kan vara att det kan upplevas som lite uttjatat.

Våra CV-mallar på CV.se gör det enkelt för dig att välja rätt typsnitt i de CV du skapar. Mallarna har utvecklats av professionella designers – och alla tillgängliga typsnitt uppfyller grundkraven för ett professionellt och läsbart CV. Att använda en professionell CV-mall förenklar definitivt processen för dig som behöver ett seriöst och säljande CV. Genom att utgå från en lämplig CV-mall baserat på ditt yrke och din smak så skapar du enkelt ett snyggt och tilltalande CV med perfekt CV-fonter i rätt storlek.

Bäst fontstorlek i CV

Valet av typsnittsstorlek i ett CV är avgörande för att skapa luft och läsbarhet. Generellt sett är en fontstorlek på 10 till 12 punkter att rekommendera, vilken storlek beror på vilket typsnitt det gäller. Generellt sett är vårt råd att inte överstiga storlek 12, då du riskerar ett CV som inte ryms på en eller ens två sidor. För vissa typsnitt kan dock en något större storlek krävas för att säkerställa läsbarheten. 

Ett tips är att skriva ut ditt CV och därefter få en bättre uppfattning om storleken på typsnittet är bra. Det viktiga är att hitta en bekväm storlek för läsning och att ditt CV inte känns överlastat och svårskannat. 

Det är viktigt att komma ihåg att målet är att göra texten lättläst och behaglig för ögat. En för liten fontstorlek kan göra att texten blir svår att läsa och därmed minska chanserna till att arbetsgivaren tar till sig din information. Å andra sidan kan en för stor fontstorlek göra att ditt CV ser oproportionerligt ut och kan uppfattas som oprofessionellt.

Valet av typsnitt för ditt CV handlar inte bara om god läsbarhet; det är också det första intrycket du gör på arbetsgivaren.

Radavstånd och radhöjd på CV

När det gäller radavstånd och radhöjd på ett CV är det viktigt att hitta en balans mellan att maximera utrymmet och att göra texten läsbar. Det vanligaste radavståndet är 1,0 och 1,15, för att ge en tydlig avgränsning mellan varje rad utan att göra texten för skrymmande. I vissa fall kan du gå upp till 1,4.

En radhöjd på 1,5 är i vissa fall helt ok för att förbättra läsbarheten och ge ditt CV en luftig känsla. Genom en något högre radhöjd undviker du risken för att texten blir trång och svår att läsa. Men det är viktigt att inte överdriva radhöjden eftersom det kan göra att ditt CV ser oproportionerligt ut och tar upp onödigt mycket utrymme.

Att hitta den perfekta balansen mellan radavstånd och radhöjd är avgörande för att skapa ett CV som är både professionellt och lättläst.

Färg på typsnitt i CV

När det kommer till färg på typsnitt i ett CV är det bäst att hålla sig till svart eller åtminstone mycket mörka färger. Detta för att säkerställa en såväl läsbar som professionell presentation. Att använda svart text ger en tydlig kontrast mot en vit bakgrund, vilket förenklar för rekryteraren att läsa och skanna igenom ditt CV. Mörka färger som mörkgrå kan också fungera, men undvik starka eller livliga färger som kan verka distraherande eller rentav oprofessionella. En enkel och neutral färg bidrar generellt till att du ger ett seriöst intryck.

Typsnitt att undvika i ditt CV 

När du skapar ditt CV är det viktigt att undvika vissa typsnitt som kan ge ett negativt intryck. Exempel på typsnitt som absolut bör undvikas är Comic Sans, Courier och Impact. Dessa typsnitt kan med rätta uppfattas som barnsliga, oseriösa eller svårlästa vilket minskar chanserna att din ansökan tas på allvar. I våra CV-mallar hittar du endast utvalda typsnitt som fungerar bra i ett CV. Bland dem kan du välja och experimentera med storlek tills du känner dig nöjd. Därefter kan du lugnt skicka din jobbansökan i trygg förvissning att du levererar ett professionellt CV med god läsbarhet.

Sammanfattning: detta kännetecknar ett bra CV-typsnitt

I ditt CV bör du vara uppmärksam på vilket typsnitt du använder. Det påverkar även det första intrycket av dig som sökande. Här är våra råd i en kort sammanfattning

 • Använd alltid ett typsnitt som är läsbart både på skärm och i utskrift; 
 • Arial, Calibri, Georgia och Trebuchet MS är typsnitt som oftast fungerar bra i ett CV tack vare enkel och lättläst utformning.
 • Använd aldrig Courier och Comic Sans;
 • Välj svart eller mycket mörka färger för att upprätthålla en seriös och professionell ton;
 • När du har valt det perfekta typsnittet för ditt CV, anpassa storleken mellan 9 och 12 punkter med ett minimum radavstånd på 1,15 och högst 1,4.

Använd gärna våra användbara verktyg där du även hittar fler tips kring CV och hur du optimerar ditt för varje ansökan. Lycka till med ditt CV-skrivande!

Dela via:
Lotta Rydberg
Lotta Rydberg
LinkedIn
Författare
Lotta Rydberg är en erfaren copywriter med lång erfarenhet av att förvandla torr karriärfakta till effektiva och engagerande jobbansökningar. Med insiktsfulla artiklar och konkreta exempel bistår hon arbetssökande som vill ta sin karriär till nästa nivå.

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV