Så listar du utbildning i ditt CV: Tips och exempel

Lista Utbildning i Ditt CV

Att presentera din utbildning i CV är en självklarhet. Detta för att avslutad eller pågående utbildning och kurser är en viktig och ofta avgörande del av dina meriter. För vissa tjänster är listad utbildning i CV det första som rekryteraren kollar av för att säkra din relevans. I denna artikel går vi igenom hur du effektivt lyfter fram och beskriver utbildning i CV. Något som kan förbättra dina möjligheter att gå vidare i rekryteringsprocessen och faktiskt landa jobbet du söker.

Varför Utbildning på Ditt CV är Viktigt 

Ofta framgår det redan i platsannonsen om det finns önskemål om en specifik utbildning. För många yrken är också utbildning ett absolut krav för att du ska kunna utföra jobbet. Som alltid ska du svara upp mot annonstexten och det gäller i hög grad för utbildning i ditt CV. Och utöver att utbildning kan ge dig de examina som krävs så står utbildning även för många personliga egenskaper: engagemang, disciplin och förmåga att lära. Även om exempelvis en examen i ekonomi inte är ett krav kan det vara en fördel i många yrken.

Utbildning eller erfarenhet: Vad kommer först?

Detta är en vanlig fundering bland CV-skrivare. Söker du ett jobb där en viss examen är avgörande så är det givetvis en viktig faktor, men placering av utbildning i CV beror främst på följande:Har du liten arbetserfarenhet, kanske för att du är relativt nyutexaminerad, så bör du lista utbildning först i ditt CV. 

Har du däremot mycket och lång relevant arbetslivserfarenhet så presenterar du denna före utbildning. I våra CV-mallar kan du flexibelt placera avsnittet Utbildning i ditt CV där det är mest funktionellt.

Så Listar du Utbildning i Ditt CV 

För att utbildning, utbildningsnivå och relevanta kurser tydligt ska framgå i ditt CV går vi här igenom en användbar struktur.I ett omvänt kronologiskt CV börjar du med din senaste utbildning, följt av tidigare om de är relevanta för tjänsten du söker. Har du en relevant högre utbildning behöver du sällan addera uppgifter om gymnasiet.För varje utbildningspost i ditt CV använder du dig av detta upplägg:

  • Namn på utbildning
  • Namn på skola eller institution
  • Utbildningsort
  • Studieperiod eller årtal för planerad examen (om pågående)
  • Vid relevanta utmärkelser eller andra studieprestationer addera dem här.

Så här kan en uppställning av utbildning i CV se ut för en ingenjör:

Utbildning

Elektroteknik, civilingenjör
Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)
Stockholm
Sep 2019 - Maj 2022

  • "Bästa Tekniska Lösning" vid årlig teknikmässa
  • Utmärkelse för högsta genomsnittsbetyg i årskullen

Lämplig detaljnivå för utbildning i CV 

Det är inte alltid lätt att avgöra relevans och vad som bör listas i ditt CV och vad som är överkurs. Eftersom ett CV erbjuder begränsat utrymme och mer än utbildning ska rymmas bör du tänka till ordentligt. Relevans är också alltid kopplat till just den tjänsten ansökan gäller, vilket innebär att även oavslutade utbildningar ibland bör tas med.

Söker du en tjänst som IT-projektledare så kan en oavslutad kurs i trädgårdsdesign så är den kanske inte värd att nämnas. Söker du däremot ett journalistjobb på ett trädgårdsmagasin så är det en intressant merit.

För varje tjänst du söker bör du därför se över avsnittet med utbildning i ditt CV så att du inte missar en chans alternativt listar utbildningar som inte tillför något.

Kurser som del av utbildning i CV 

Relevans gäller även certifieringar samt kortare och längre kurser. Ta med dem som meriterar dig för tjänsten du söker.

Så här kan en uppställning av kurser utbildning i CV se ut för en ingenjör:

Kurser

  • MATLAB programmering för signalbehandling: distanskurs avancerad programmering för signalbehandlingstillämpningar. EduTech 2023
  • Autocad Professional: Intensivkurs och certifiering med fokus på 2D- och 3D-modellering för elektriska konstruktioner och scheman. CadPro, 2021

Expertråd:

I avsnittet om utbildning i ditt CV kan du med fördel lyfta kopplade utmärkelser och stipendier. Du kan vanligtvis räkna med att många sökanden har samma utbildning som du, och med unika prestationer som listas i anslutning kan du sticka ut.

Formatera avsnittet CV-utbildning

Det finns några förhållningsregler när det kommer till att formatera utbildning i CV. Att ta hänsyn till dessa hjälper dig att skapa ett mer effektivt CV.

Skräddarsy utbildningsavsnittet i ditt CV 

En grundregel är givetvis att du bara tar med utbildning som meriterar dig för just denna tjänst. Det är med andra ord viktigt att du skräddarsyr avsnittet Utbildning för varje jobb du söker. Detta eftersom krav, önskemål och bransch kan skilja sig åt och påverka vilka utbildningar och kurser som är relevanta. Med tillgång till professionella CV-verktyg från cv.se gör du arbetssökandet effektivt eftersom du snabbt kan skapa riktade versioner.

Formatera CV-utbildning efter ATS  

Att formatera utbildningsavsnittet i ditt CV efter ATS (Applicant Tracking System) är en bra idé. I många rekryteringar blir varje CV effektivt skannat och värderat av denna rekryteringsprogramvara. Genom att du fångar upp nyckelord från platsannonsen och använder dem samt rätt terminologi för den specifika branschen så kan du öka chanserna att ditt CV blir rankat högre av ATS. Något som kan göra dig uppmärksammad. 

Genom att anpassa utbildning i CV på detta sätt så visar du också för arbetsgivaren att du har den relevanta kunskapen och kompetensen som krävs för att utföra jobbet. Detta kan öka chanserna att bli vald för intervju, även om inte ATS ens används. 

Att ha ett utbildningsavsnitt som är optimerat för ATS kan ge strategiska fördelar för att framhäva dinakvalifikationer och maximera chanserna att nå framgång i jobbsökandet.

Så Listas Pågående Utbildning i Ditt CV  

Kanske söker du jobb trots att du inte är färdig med din examen? Att inkludera pågående utbildning i ditt CV kan vara avgörande för att ge en komplett bild av din akademiska bakgrund och din strävan efter utveckling.

När du listar pågående utbildning ska du som vanligt ange både utbildningens namn och den institution du studerar vid. Dessutom bör du inkludera ett förväntat examensdatum eller det år du förväntar dig att slutföra utbildningen. Våra CV-mallar är anpassade för detta och gör det enkelt och tydligt. 

En pågående utbildning ger arbetsgivaren insikt i dina ambitioner och planer för framtiden när det kommer till det rent akademiska. För att göra din pågående utbildning ännu mer framträdande, kan du lyfta fram relevanta kurser eller projekt som du för närvarande arbetar med.

Genom att framhäva din pågående utbildning i ditt CV visar du på engagemang för yrket och beredskap att investera tid och resurser i din karriär.

Ange utbildningsnivå på ditt CV 

Avsnittet om utbildning i CV ska inte kännas som en avhandling med enorm textmängd. Du ska kunna förmedla (ibland omfattande) information kring kunskap och utbildningsnivå utan att läsaren tappar bort sig. Utbildning i CV ska vara skannbart och lätt att överblicka?Du ska alltid ange högsta utbildningsnivå kopplat till tjänsten du söker. Kommer du direkt från gymnasiet ska denna examen ses som relevant, precis som detaljer och prestationer under din gymnasietid.Har du högre utbildning så är vanligtvis inte gymnasiet intressant utan det stjäl egentligen bara utrymme från viktigare meriter. Lägg istället fokus på utmärkelser och prestationer kopplade till aktuell universitets- eller högskoleutbildning samt specialiserade kurser.

För varje tjänst du söker bör du anpassa avsnittet med CV-utbildning: skräddarsy det för arbetsuppgifterna och inte minst för aktuell bransch.

Tips: Så Visar Du Användbarheten av Din Utbildning i CV 

För att visa relevansen av din utbildning i ditt CV är det avgörande att du tydligt kopplar din utbildningsbakgrund till de specifika krav och behov som framgår i platsannonsen. 

Detta innebär att identifiera och betona de kunskaper och färdigheter som du har förvärvat genom din utbildning och som är relevanta för den aktuella positionen. Istället för att bara namnge akademiska ämnen kan det vara smart att koppla den praktiska tillämpningen av dina utbildningserfarenheter till verksamheten på arbetsplatsen. Genom att göra research kring verksamheten du söker dig till kan du hitta beröringspunkter, som problemlösning eller teamwork.

I ditt avsnitt om CV-utbildning kan du då lyfta fram konkreta projekt eller uppgifter under din utbildning som demonstrerar din förmåga till detta. Vidare kan du inkludera relevanta kurser, projekt eller forskningsarbete som visar din fördjupade kunskap inom specifika områden som är relevanta för jobbet.

Genom att göra dessa kopplingar tydliga i ditt CV kan du övertyga arbetsgivaren om att din utbildning är direkt applicerbar och att du har de färdigheter och kompetenser som krävs för att lyckas i rollen. Något som är en fördel för att plockas ut som en intressant kandidat!

Sammanfattning och Slutsats: Utbildning i CV

Sammanfattningsvis har vi belyst vikten av att lista utbildning i ditt CV med stor eftertänksamhet. Du ska alltid skräddarsy utbildningsavsnittet för varje CV, varje tjänst du söker! Genom att koppla utbildningen till specifika jobbkrav och demonstrera överförbara färdigheter och praktisk tillämpning, kan du övertyga arbetsgivaren om din lämplighet för positionen.

Att framhäva sin utbildningsbakgrund är en självklarhet för att hävda din konkurrenskraft på arbetsmarknaden. Detta gäller även om du ännu inte har tagit examen. Att inkludera relevanta kurser, projekt och andra prestationer kopplade till din utbildning kan vara avgörande för att sticka ut och säkra önskat jobb.

En genomtänkt presentation av utbildning i ditt CV är en kraftfull strategi för att visa upp såväl kompetens som potential.

Skapa ditt CV idag och använd dina nya kunskaper med professionella verktyg på cv.se.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV