Kronologiskt CV – Definition och användning

Kronologiskt CV – definition och när det är användbart

Ett kronologiskt CV är en tidsordnad sammanställning av meriter som visar din utbildning, dina erfarenheter och andra prestationer i kronologisk ordning, vanligtvis med den senaste erfarenheten först. Ett CV i kronologisk ordning är ett vanligt CV-format och idealiskt för den som har en stabil arbetslivshistorik utan större luckor. Formatet erbjuder en linjär sekvens över din karriär vilket ger en tydlig och lättläst överblick för arbetsgivaren. I denna artikel diskuterar vi kring när ett kronologiskt CV är användbart och hur du utformar ett effektivt CV i kronologisk ordning.

Varför använda ett kronologiskt CV?

Ett kronologiskt CV är det allra vanligaste CV-formatet, och det finns goda skäl till varför. Denna CV-typ är användbar i de flesta yrken men gynnar särskilt den som har en tydlig karriärutveckling inom en liknande bransch. Stabilitet inom karriären gynnas oftast av ett kronologiskt CV och personer som inte har så mycket luckor i sin historik kan dra nytta av ett kronologiskt CV. Detta eftersom det framhäver en kontinuerlig utveckling och engagemang inom ett tydligt område.

Att förstå såväl fördelar som nackdelar med att skriva CV i kronologisk ordning är givetvis avgörande för att kunna avgöra om det är rätt format för dig. 

Fördelar med ett kronologiskt CV

 • Formatet är välbekant bland rekryterare: ett kronologiskt CV kan sägas vara en standard inom CV-skrivning så det är lätt för mottagaren att läsa och förstå samt att effektivt skanna.
 • Tydlig karriärutveckling: genom att presentera din arbetslivshistorik i kronologisk ordning ger ett kronologiskt CV en klar bild av din karriärutveckling och hur du har avancerat inom olika roller och organisationer.
 • Betonar stabilitet och kontinuitet: ett kronologiskt CV-format är använbart för personer med en stabil arbetslivshistorik. Den framhäver karriärutveckling som visar arbetsgivare hur dina tidigare roller kompletterat varandra och hur du har utvecklat din kompetens.

Nackdelar med ett kronologiskt CV 

 • Exponerar luckor i arbetslivet: Om du har haft perioder av arbetslöshet eller många korta anställningar så synliggörs dessa relativt tydligt i ett kronologiskt CV. Är detta något som du egentligen inte vill framhäva så kan denna CV-struktur vara till din nackdel. 
 • Mindre flexibilitet för att framhäva färdigheter: För dig som har en varierad karriär med många korta anställningar inom skiftande branscher så kan ett kronologiskt CV  begränsa möjligheten att visa upp dina talanger på ett säljande sätt. Är målet framhäva specifika färdigheter snarare än kronologi så bör du överväga ett annat CV-format.
“Att skriva ditt CV i kronologisk ordning kan liknas vid att måla din karriär i tydliga och klara färger för att göra bilden av dig enkel att förstå för arbetsgivaren.”

Vad innehåller ett kronologiskt CV?

Ett kronologiskt CV ska struktureras för att tydligt presentera dina relevanta meriter i en tidsordnad sekvens. Vanligtvis gör du det i omvänd ordning, det vill säga med det mest aktuella först. För att skapa ett effektivt kronologiskt CV ska du välja de mest väsentliga avsnitten för att ge en komplett bild av din karriär, utbildning och kompetens.

 • Kontaktuppgifter i kronologiskt CV: Dina kontaktuppgifter: namn, telefonnummer, e-postadress och ibland även bostadsort eller adress.
 • Profiltext i kronologiskt CV: En kort säljande sammanfattning.
 • Arbetslivserfarenhet i kronologiskt CV: Din befintliga och tidigare anställningar i omvänd kronologisk ordning.
 • Utbildning i kronologiskt CV: Dina relevanta utbildningsmeriter.
 • Färdigheter i kronologiskt CV: Dina relevanta färdigheter och kompetenser.
 • Ytterligare avsnitt i kronologiskt CV: Utrymme att  lyfta mer privata intressen men bara om de är intressanta för tjänsten du söker.

Hur man skriver ett kronologiskt CV: Steg-för-steg-guide

Att skriva ett kronologiskt CV ska ses som en strategisk del av din jobbsökningsprocess. Här är vår steg-för-steg-guide för att skriva ett effektivt kronologiskt CV. 

 1. Kontaktuppgifter: Börja med dina kontaktuppgifter högst upp. Detta inkluderar ditt namn, telefonnummer och e-postadress samt ibland bostadsort eller adress. Korrläs noga så att dessa uppgifter är korrekta så att arbetsgivaren utan problem kan kontakta dig.
 2. Profiltext: En kort säljande sammanfattning av dina kompetenser, professionella mål, färdigheter och drivkrafter kopplat till tjänsten du söker. Anpassa din profiltext för varje jobbansökan för att maximera dess effektivitet.
 3. Arbetslivserfarenhet: Dina tidigare anställningar bör presenteras i omvänd kronologisk ordning, med den senaste erfarenheten först. Inkludera företagsnamn, tjänstetitel, anställningsperiod och ansvarsområden för varje roll. Använd aktiva verb och kvantifiera dina prestationer för att göra dem mer konkreta – och försök koppla dem till vad som efterfrågas i platsannonsen.
 4. Utbildning: Lista din utbildningsbakgrund, inklusive examensnivå, institutionens namn och examensår. Om du har akademiska utmärkelser eller kan du inkludera dem här, precis som relevanta kurser.
 5. Färdigheter: Betona andra relevanta färdigheter och kompetenser som har betydelse för tjänsten du söker. Det kan vara hårda färdigheter, mjuka färdigheter eller språkkunskaper.
 6. Ytterligare avsnitt: Beroende på tjänsten du söker så kan det finnas avgörande meriter utanför traditionella jobb och studier. Du kan då inkludera kompletterande avsnitt som lyfter andra färdigheter, exempelvis kopplade till hobbies.

Fler tips för kronologiskt CV 

 • Håll ditt CV kort och koncist, vanligtvis inte längre än en sida om du är nyutexaminerad/har begränsad arbetslivserfarenhet och max 2 sidor om du har mer meriter att lyfta. 
 • Skräddarsy ditt CV för varje jobbansökan genom att betona de färdigheter och erfarenheter som är mest relevanta för den specifika rollen.
 • Korrekturläs ditt CV noggrant för att eliminera stav- eller grammatikfel innan du skickar din ansökan.
 • Använd en professionell CV-mall, som våra på CV.se, som hjälper dig få ett snyggt och säljande slutresultat. Det är ett smart sätt att skapa ett balanserat kronologiskt CV som ökar dina chanser att gå vidare till intervju.

Avsnitt om arbetslivserfarenhet i kronologiskt CV

När du skriver avsnittet om arbetslivserfarenhet i ett kronologiskt CV ska det vara tydligt och resultatinriktat.

Tips för hur du formulerar dina arbetserfarenheter

 • Använd aktiva verb: Använd starka och aktiva verb för att beskriva dina arbetsuppgifter och prestationer. Exempelvis: "Ledde ett team på 10 personer för att öka försäljningen med 20 % under det senaste året." 
 • Kvantifiera dina prestationer: Ge konkreta siffror och resultat för att visa upp din påverkan. Exempelvis: "Ökade försäljningen med 30 % under mitt första år som säljare."
 • Var specifik: Beskriv dina arbetsuppgifter och ansvarsområden så detaljerat som möjligt. Använd branschspecifika termer och tekniska färdigheter för att visa din kompetens.

Presentera din karriär i ett omvänt kronologisk CV

Att lista din arbetserfarenhet i ett omvänt kronologiskt CV är avgörande för att tydligt visa din karriärutveckling och relevans för den önskade rollen. 

Här är exempel på hur en ekonom kan strukturera sin arbetserfarenhet från tre olika tjänster i ett omvänt kronologiskt CV: 

Ekonomiansvarig, ABC Företag, Stockholm (januari 2020 - nuvarande)
Ansvarig för att hantera företagets ekonomiska rapportering och budgetuppföljning. Genomförde kostnadsanalyser och identifierade områden för kostnadsbesparingar, vilket resulterade i en minskning av driftskostnaderna med 15 % under det senaste året.

Ekonomiassistent, XYZ Bank, Göteborg (augusti 2015 - december 2020)
Ansvarig för att hantera leverantörsfakturor och bokföringsarbete för bankens olika avdelningar. Uppdaterade och underhöll finansiella register och säkerställde noggrannhet och korrekthet i alla transaktioner. Utvecklade och implementerade effektiva rutiner för att förbättra bokföringsprocessen och minskade felaktigheter med 14 %.

Redovisningsekonom, CDE Consulting, Malmö (mars 2013 - juli 2015)
Ansvarig för att föra bok över företagets ekonomiska transaktioner och säkerställa överensstämmelse med gällande lagar och regler. Genomförde månadsvisa avstämningar och analyser av finansiella rapporter för att identifiera eventuella avvikelser och vidta åtgärder vid behov.

Expertråd:

Ett kronologiskt CV är mest gynnsamt när du har en riktad arbetslivshistorik och tydliga karriärmål. För att maximera effektiviteten av detta CV-format se till att din karriär- och kunskapsutveckling är tydlig och att den är skräddarsydd för den specifika tjänst som du söker.

Så skräddarsyr du ett kronologiskt CV för olika jobb

Genom att skräddarsy ditt kronologiska CV för varje jobbansökan kan du öka dina chanser att få uppmärksamhet från arbetsgivare och öka möjligheterna att bli kallad för intervju

 • Förstå tjänstens krav och arbetsgivarens behov: Innan du börjar anpassa ditt kronologiska CV för olika jobb du söker är det avgörande att noggrant läsa jobbannonsen och förstå vilka specifika meriter, färdigheter och erfarenheter som arbetsgivaren efterfrågar. Identifiera nyckelord och kvalifikationer som är relevanta för den specifika rollen och möt upp dessa.
 • Anpassa din profiltext och betona vad som gör dig unik: När du skriver din profiltext, se till att betona dina mest ”unique selling points”, det vill säga  erfarenheter, färdigheter men även drivkrafter som gör dig unik som kandidat.
 • Justera arbetslivserfarenhet och andra färdigheter efter aktuella krav: Varje tjänst är unikt komponerad vilket gör att även du måste skruva på innehållet du presenterar i ditt CV – för varje specifik tjänst. Välj ut och lyft fram dina mest relevanta arbetslivserfarenheter i relation till den aktuella tjänsten. Anpassa också din lista över färdigheter för att matcha de specifika kompetenser som arbetsgivaren söker.
 • Inkludera relevant utbildning och certifieringar: Även utbildningsavsnittet behöver ses över för varje tjänst du söker. Här ingår även kurser som kan vara direkt kopplade till en tjänst men inte tillföra något till en annan. Även certifieringar kan ha koppling till det jobb du söker och då är det viktigt att du inkluderar dem på ditt CV.

Vanliga misstag att undvika i ett kronologiskt CV 

Att ett kronologiskt CV är det mest vanliga och ibland väljs per automatik kan öppna för misstag. Ett vanligt felsteg i ett kronologiskt CV är att överlasta det med alltför många detaljer kring varje arbetslivserfarenhet, även de som saknar relevans. Detta kan resultera i ett alltför långt och ointressant CV som dessutom är tråkigt att läsa. För att undvika detta, fokusera på väsentliga erfarenheter där du sammanfattar dina mest relevanta prestationer och ansvarsområden istället för att lista varje enskild uppgift.

Ett annat vanligt misstag är att inte anpassa ditt kronologiska CV för varje jobbansökan, vilket kan göra det mindre effektivt eftersom den kan tappa relevans. Se till att du skräddarsyr ditt CV för varje specifik ansökan genom att betona de meriter och de färdigheter som är mest relevanta för den aktuella tjänsten.

Det finns vissa även avsnitt som du aldrig bör lyfta i ett kronologiskt CV: Det kan handla om alltför personlig information, exempelvis ålder, kön, ras eller familjeförhållanden. Dessa kan medvetet eller omedvetet bjuda in till diskriminering.

Du bör även undvika att lista dina referenser i ditt CV. Detta för att denna fråga är aktuell lite senare i processen, då du förväntas kunna presentera referenser på en konkret förfrågan.   

Slutligen är det givetvis viktigt att undvika stav- och grammatikfel samt att inte lämna luckor i din arbetslivshistorik obesvarade. Med detta menas att du kan ha luckor även i ett kronologiskt CV men att du bör vara förberedd på att förklara dem i en intervjusituation.

Kronologiskt CV: sammanfattning och slutsats

Att skapa ett snyggt och tydligt kronologiskt CV är första steget mot att landa ditt drömjobb. Har du en karriär som visar på tydlig utveckling så kan ett kronologiskt CV vara rätt för dig. Det är genom att noggrant välja en fungerande CV-struktur som lyfter just din bakgrund och framhäver dina färdigheter och prestationer, som du kan öka dina chanser att nå framgång inom jobbsökande.

Med hjälp av våra verktyg för CV och personligt brev samt våra samlade tips i detta breda ämne så har du ett perfekt stöd längs vägen. Så sätt igång med ditt CV idag och ta nästa steg mot en spännande yrkeskarriär!

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV