Skapa ett CV med CV-mall i Word: Fördelar & Tips

Så Använder Du en CV-mall i Word

Bra arbetsverktyg är en fördel även när du söker jobb. För att skapa ett CV finns det många att välja bland och Word är ett av dem. Det är ett välbekant ordbehandlingsprogram och alla som provat göra sitt CV i Word vet att det har sina för- och nackdelar. Den här artikeln handlar om du går tillväga för att få till ett CV med hjälp av Word.

Fördelar och nackdelar med Words CV-mall

Word är en programvara från Microsoft som de flesta är bekanta med. Den finns även i kostnadsfri version, något som kan vara en fördel för många som vill använda den att skapa CV med. Dock kan det vara utmanande att formatera texter och som CV-byggare lämnar den ofta lite att önska, jämfört med mer professionella verktyg. Här går vi igenom en rad fördelar och nackdelar med att skapa ditt CV i Word.

Fördelar med Word-mall för CV

 • CV i Word är läsbart för ATS (Applicant Tracking Systems): Ett verktyg som är vanligt bland rekryterare för att effektivt skanna ansökningar. En ATS söker efter nyckelord och fraser som är relevanta för aktuell tjänst och sorterar fram de CV som bedöms är mest relevanta. Givetvis krävs att ditt innehåll optimeras efter de nyckelord och fraser som är viktiga.
 • Word erbjuder teman i olika utföranden att välja bland.
 • Du kan välja typsnitt och färger i ditt Word-CV.
 • I Word kan du enkelt lägga till foto i ditt CV.

Nackdelar med Word-mall för CV

 • Innehållet i ett Word-CV är inte låst utan kan redigeras vidare av vem som helst.
 • Innehåll och layout i Word kan presenteras annorlunda när det öppnas i mottagarens (rekryterarens/arbetsgivarens) dator.
 • Teman för CV i Word utvecklas inte så frekvent och kan uppfattas som otidsenliga.
 • CV-mallar i Word kan vara mindre flexibla när det kommer till att flytta och placera sektioner som du vill. 

Så Använder Du en CV-mall i Microsoft Word

I Microsoft Word finns färdiga mallar för olika användningar, däribland flera stycken för CV, exempelvis ”Enkel meritförteckning”, ”Meritförteckning fetstil”, ”Snyggt CV”, ”Tydligt och rent CV” och ”Elegant CV”. Du hittar dem i Word under Arkiv och Arkiv Nytt. En mall kännetecknas av att den har fördefinierade typsnitt, marginaler och stilar och du gör en kopia av den för att skapa ett unikt CV.

Nedan går vi igenom hur du skapar ett CV med en CV-mall från Word.

Välja CV-mall i Word 

Eftersom CV-mallar i Word är svåra att ändra rent layoutmässigt så bör du välja den som du tror bäst lyfter dina erfarenheter och som passar bäst för din bransch. Till skillnad från de professionella CV-mallar du hittar på cv.se, där du enkelt kan flytta önskade sektioner till vänster- eller högerspalt och även välja hur texten ska formateras. Utgå från principen att välja en enkel och professionell layout som gör ditt CV lättläst och attraktivt för arbetsgivare.

Skapa rubriker i Words CV-mall

En effektiv rubrik till ditt CV i Word bör inkludera ditt fullständiga namn och tydlig kontaktinformation. Det är också en bra idé att inkludera din professionella titel eller yrkesambition för att tydliggöra din kompetens för potentiella arbetsgivare. Genom att direkt definiera dig ger du läsaren en tydlig ingång till vem du är och vad du kan erbjuda.

Skriv en professionell profiltext

Att inledningsvis presentera en profiltext är ofta en god idé. I en Word CV-mall finns utrymme för en professionell sammanfattning: se till att den är kortfattad och kraftfull. På två till fyra meningar ska du på ett säljande sätt sammanfatta erfarenhet, färdigheter och karriärmål. Detta för att väcka arbetsgivarens uppmärksamhet och visa din lämplighet för positionen du söker.

Inkludera erfarenhet, färdighet och utbildning

I Words CV-mall ska du i respektive sektion presentera din yrkesmässiga erfarenhet, utbildning samt, för tjänsten, relevanta färdigheter. Se till att inkludera såväl hårda som mjuka färdigheter samt relevanta prestationer. Använd gärna konkreta exempel och kvantifierbara resultat för att demonstrera din kompetens och potential för framtida arbetsgivare.

Expertråd:

En bra idé är att använda ett standardtypsnitt och hålla layouten enkel för bästa resultat när du skapar ditt CV i Word. Detta hjälper till att säkerställa att ditt CV är tydligt, lättläst och uppfattas som professionellt av såväl rekryterare som ATS-system.

Så skapar du ett CV i Word Utan Mall

Eftersom Word är ett ordbehandlingsprogram kan du givetvis även skapa ditt CV från grunden. Detta är ett alternativ om du inte finner de begränsade CV-mallarna i Word tillräckligt användbara; att de inte kan framhäva dina meriter som du önskar.Att skapa ett CV i Word utan mall kräver att du har någorlunda koll på programmet eftersom layoutande i Word inte är helt okomplicerat. Du får också räkna med att det tar längre tid att få till ett godkänt resultat.Inspireras gärna av professionella CV-exempel och läs igenom våra CV-tips så du har en tydlig bild av hur du vill att ditt slutgiltiga CV ska se ut. Här följer fler användbara tips på hur du skriver CV i Word.

Välj Den Bästa Rubrikstorleken per sektion 

Att välja en genomtänkt rubrikstorlek för sektionerna är avgörande för att göra ditt CV lättläst och skannbart. När du layoutar ditt CV i Word, överväg följande:

 • Rubrikerna för avsnitten som "Utbildning", "Arbetslivserfarenhet" och "Färdigheter" bör vara tydligt markerade och ha en större teckenstorlek än brödtexten (som för god läsbarhet bör vara 10-12).
 • Underrubriker kan ha en något mindre teckenstorlek för att skapa en visuell hierarki vilket även underlättar för läsaren att värdera innehållet.
 • Användning av fetstil eller kursiv stil kan också hjälpa till att framhäva viktiga rubriker och underrubriker.

Tänk på att hålla dig till en konsekvent teckenstorlek samt still för de olika rubriknivåerna. Detta för att säkra en enhetlig och professionell look för ditt CV.

Välj lämpliga typsnitt och färger

När du gör ditt CV i Word har du tillgång till de typsnitt som finns installerade, med andra ord: väldigt många. När det kommer till CV bör du dock undvika att ta ut svängarna med lekfulla typsnitt.

 • Typsnitt för brödtext:Prio är alltid bara god läsbarhet och typsnitt som Arial, Verdana, Times, Calibri eller New Roman (i storlek 10-12) är dem vi främst rekommenderar för brödtext.
 • Typsnitt för avsnittsrubrikerDu kan använda samma typsnitt i rubriker som i brödtext. Dock ska rubrikerna dras upp i större teckenstorlek (storlek 14-16) och vara i fetstil. Lämna lagom med luft mellan de olika sektionerna. Detta gör ditt CV lättare att skanna och en snygg, professionell känsla.

Words CV-mallar finns i olika färgställningar för block och grafiska element; färger som du också kan ändra efter eget önskemål.

 • Välj färg som känns professionell och som du tror matchar arbetsgivaren och branschen som ansökningen gäller.
 • Texten i ditt CV ska vara svart, vilket har med att svart mot vitt gör det lättare att läsa.

 Dra nytta av stavningskontrollen i Word

En av fördelarna med att använda Word är dess inbyggda stavnings- och grammatikkontroll. Att dra nytta av stavningskontrollen i Word är ett effektivt sätt att förbättra kvaliteten på ditt CV genom att du minskar risken för stavfel och grammatiska fel. Gör det till en vana att alltid utföra stavningskontroll innan du skickar iväg din ansökan. Det är ett enkelt sätt att korrigera eventuella fel och öka din trovärdighet genom ett mer professionellt dokument.

Välj en ren och enkelt design

Att välja en ren och enkel design är avgörande för ett effektivt CV. Begränsa dig till högst två kolumner för att undvika rörig, plottrig layout. Gör tydliga avgränsningar av de olika sektionerna med användning av fetstil eller linjer. Andra bra åtgärder är användning av punktlistor och en konsekvent formatering. Detta bidrar till att informationen organiseras på ett överskådligt sätt. En ren design sätter fokus på det du vill förmedla i ditt CV, det vill säga din erfarenhet och kvalifikationer och får dig att framstå som en samlad och seriös kandidat till tjänsten.

Var Försiktig När Du Gör Ändringar i Words CV-mall

Var försiktig när du gör ändringar i din Word CV-mall. En vanlig fallgrop är att när du gör ändringar i dokumentet (till exempel ändrar storlek på bilder eller lägger till mellanrum och radbrytningar) är att hela dokumentstrukturen förskjutas. Gå försiktigt fram och se till att inget textstycke hamnar på helt fel position eller förvrängs när du gör ändringar. Backa isåfall tillbaka  eller ångra. Det är viktigt att layouten är kontrollerad om du ska behålla dokumentets genomtänkta utseende och struktur.

Spara ditt Word-CV

För att minimera risken att ditt CV-arbete i Word går förlorat bör du aktivera inställningen ”Spara automatiskt”. På så sätt säkerställer du att ändringar du gör på ditt CV alltid sparas, även om du skulle råka stänga fönstret av misstag.

En fördel är att Word tillåter dig att spara filen i olika filtyper, vilket gör det möjligt att dela eller öppna det i andra relevanta Microsoft-program. Skickar du ditt CV med e-post eller laddar upp det digitalt är PDF det vanligaste filformatet, så spara som PDF när du är klar med ditt CV. Ge ditt CV ett beskrivande filnamn så att du vet vilken version det är och till vilken sökt tjänst just detta CV tillhör.

En ren och enkel design med bra balans mellan brödtext och vägledande rubriker gör ditt CV lättläst och professionellt.

Använda Words CV-mall: Sammanfattning och Slutsats

Vi har konstaterat att det är fullt möjligt att skapa ett fungerande CV med hjälp av CV-mallar i Word. Du kan behöver göra justeringar, som att välja lämplig rubrikstorlek, typsnitt och färgschema för att passa just dina behov.

Dra nytta av Words stavningskontroll och håll designen ren och enkel, då det gör ditt CV mer lättläst och ger en professionell aura. Var försiktig med att göra ändringar i CV-mallen, exempelvis ändra storlek på din bild då detta kan ge konsekvensen att hela layouten förskjuts. 

Tänk även på att spara ditt worddokument regelbundet när du arbetar med det, och allra helst automatspara. 

För en mer effektiv CV-process rekommenderar vi användning av CV.se och våra användarvänliga mallar. Våra verktyg erbjuder stor flexibilitet när det kommer till att skräddarsy ditt CV. Något som hjälper dig leverera ett professionellt CV som kan ta dig till intervju och vidare till drömjobbet.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV