Video CV – Skapa ett säljande Video-CV

Video-CV: Tips för en effektiv video-CV

Idag har video-CV blivit allt vanligare som ett komplement till det traditionella CV du skickar som pdf. Med ett video-CV får arbetsgivaren en mer engagerande presentation av dina färdigheter och din personlighet, något som ibland krävs för att fånga uppmärksamhet. I denna artikel går vi igenom vad som utmärker ett CV i videoformat och hur du går tillväga för att skapa ett. Detta genom en användbar guide med tips för att skapa ett effektivt video-CV.

Varför ett video-CV kan vara en bra idé

Ett video-CV kan vara effektivt för att visa upp en kreativ personlighet och god kommunikationsförmåga. Även om ett CV i videoformat inte är standard kan det vara en utmärkt idé vid ansökan till yrken där dessa egenskaper är avgörande, exempelvis försäljning, marknadsföring eller kundservice. Det kan också ge en känsla av din passion och engagemang för en specifik roll eller bransch. 

I kreativa yrken som design eller skådespeleri kan det vara särskilt användbart med ett video-CV för att visa upp produkter eller en viss talang. I jobb som modell och i alla roller som kräver färdigheter i videoredigering, exempelvis contentproducent, kan det rentav vara ett krav. Även om ett video-CV inte ersätter ett traditionellt CV kan det definitivt komplettera det genom att ge arbetsgivare en levande bild av dig.

Steg-för-steg-guide: Så skapar du ett video-CV

För dig som planerar att skapa ett video-CV har vi satt ihop en tydlig guide i 9 steg för hur du går tillväga. Med bra förberedelser och ett genomtänkt manus är du snart redo för tagning.

Glöm inte att din CV-video oftast ska kompletteras med ett traditionellt CV. På CV.se hittar du våra professionella och flexibla CV-mallar, tillsammans med användbara tips för en säljande ansökan.

 1. Hitta inspiration

Innan du börjar spela in en video-CV är det en bra idé att läsa på och hämta inspiration, precis som du gjort när du letat upp denna artikel. Kika runt på TikTok och YouTube och se hur andra har gjort och bilda en uppfattning om hur du vill strukturera ditt video-CV.

2. Välj en stil som passar syftet 

Beroende på vilken bransch det gäller eller vilken roll du söker bör du välja en lämplig stil för ditt video-CV. Det kan vara mer formellt eller mer avslappnat och kreativt. Du bör anpassa stilen efter arbetsgivarens förväntningar och den image du vill förmedla och givetvis bör du ta hänsyn till företagets kultur så att ditt video-CV matchar detta.

3. Skräddarsy manus

För ett effektivt video-CV behöver du ha ett genomtänkt manus som stöd. Du behöver inte helt och hållet tala utifrån det, men det ger dig en stödjande struktur kring vad du ska förmedla. Känns det enklare kan du formulera det som en punktlista som visar vad du ska nämna och i vilken ordning. Öva på att leverera ditt manus så att det känns naturligt och engagerande.

4. Skräddarsy din miljö

Välj en lämplig plats att spela in ditt video-CV där bakgrund, ljus och ljud är optimala. Viktigt är att miljön speglar den professionella image du vill förmedla så tänk till ordentligt kring detta. Ta hänsyn till detaljer där bakgrundsfärger, en lugn bakgrund, bra belysning och ljudkvalitet ofta krävs för ett bra slutresultat.

Med ett video-CV får du chansen att blir mer än anonyma ord på papper. Du blir en levande berättelse som kan fånga arbetsgivarens uppmärksamhet på ett unikt sätt.

5. Var kort och koncis

Håll ditt video-CV kort och koncist för att behålla rekryterarens intresse. Undvik onödiga detaljer eller långa utläggningar (något som ett förberett manus hjälper dig med) och

fokusera på att leverera din presentation effektivt och med fokus.

6. Behåll professionaliteten

Det kan vara roligt att släppa kontrollen framför kameran men glöm inte syftet med ditt video-CV. Se till att du framstår som professionell och fokuserad under inspelningen, och det gäller alla detaljer. Inte minst när det kommer till klädsel och make-up som också bör anpassas för den aktuella rollen. Undvik ett oprofessionellt språk eller annat agerande som i sammanhanget kan uppfattas som negativt. 

7. Spela in flera tagningar

Även om du är väl förberedd med manus och bra ljussättning så kan det vara detaljer som gör att en tagning räcker för att sätta en bra video-CV på en tagning. Det kan också vara brister som du inte upptäcker förrän vid redigering. Gör därför gärna fler tagningar av ditt video-CV så att du har fler scener att välja mellan. Det ger också fler valmöjligheter med mer material att välja bland vid redigeringen.

8. Redigera din video-CV

Efter inspelningen återstår redigering av ditt video-CV för att klippa bort oönskade sekvenser och lyfta fram de bästa scenerna. Oavsett om filmen är stilsam, kanske filmad vid ett skrivbord, eller om det är mer rörelse med inklippta sekvenser och kanske kommentarer från andra personer så ska övergångarna vara smidiga och professionellt framställda. Se till att du håller dig till strukturen i ditt manus och att redigeringen förstärker den röda tråden.

9. Ta emot feedback

När du har en färdig version av ditt video-CV, be om feedback från pålitliga källor som vänner, familj eller yrkesmässiga kontakter. Är budskapet tydligt? Finns det brister och vad fungerar bra? Använd deras insikter för att förbättra din presentation tills du känner dig nöjd. Anteckna kommentarer så att du kan förbättra din teknik för produktion av video-CV till framtida ansökningar.

Expertråd

Var noga med ditt kroppsspråk och ögonkontakt när du spelar in ditt video-CV. En självsäker hållning och ögonkontakt med kameran kan hjälpa till att skapa en stark och positiv upplevelse. Att träna på att framföra ditt budskap innan du filmar skarpt kan hjälpa dig att åstadkomma en mer självsäker och lugn attityd.

Tips för ditt video-CV 

Här kommer fler handfasta tips för att skapa ett effektivt video-CV: 

  • Dubbelkolla riktlinjer i platsannonsen: Om video-CV är ett krav så följ de instruktioner som anges. Det kan röra sig om videons innehåll, längd eller filformat.
  • Anpassa till tjänsten du söker: Varje jobb är unikt så se till att anpassa ditt video-CV efter den specifika rollen och arbetsgivaren. Precis som i ett traditionellt CV ska dina kompetenser och erfarenheter matcha kraven i annonsen och vara tydlig med hur du kan bidra till företagets framgång.
  • Håll ditt video-CV kort: Rekryterare arbetar effektivt och du har inte särskilt lång tid på dig att väcka intresse. Håll ditt video-CV kort: 30 sekunder till max 2 minuter beroende på vilken typ av tjänst det gäller och vad eventuella anvisningarna anger. 
  • Visa din personlighet: Arbetsgivare letar inte bara efter kvalifikationer, de vill också se om du kan passa in i företagskulturen. Ett video-CV ger dig chansen att visa upp din personlighet och passion för ditt arbete. Var genuin och låt din entusiasm lysa igenom.

Vanliga frågor om video-CV

1. Är ett video-CV professionellt? 

Video-CV har etablerat sig som ett seriöst komplement till traditionellt CV. Det används i speciella fall där talang, personlighet eller kommunikationsförmåga ska manifesteras. Video-CV är vanligast i kreativa branscher, exempelvis marknadsföringsbranschen eller i konstnärliga yrken. I mer traditionella företagskulturer är video-CV inte att rekommendera då de förväntar sig en mer traditionell ansökan. Det är givetvis ditt ansvar om ditt video-cv ses som professionellt av rekryteringsansvariga. Det krävs viss teknisk kunskap, viss insikt i presentation samt kreativitet och omdöme för att få till ett bra slutresultat.

2. Vad ska jag förmedla i ett Video-CV?

Ett Video-CV är oftast ett komplement till ett traditionellt CV. Genom film och ljud kan du fördjupa bilden av dig samt introducera personlighet, vissa talanger samt givetvis demonstrera projekt. 

I ett Video-CV ska du inte läsa upp ditt CV utan lyfta saker som arbetsgivaren är intresserad av. Det kan handla om en presentation av dig själv eller av en prestation eller ett projekt som meriterar dig. Du kan avsluta med en engagerande uppmaning eller en slutkläm som känns personlig och kännetecknande för dig.

3. Hur filmar jag ett Video-CV?

Finns anvisning i platsannonsen till ditt Video-CV så ska du följa den. Filma ditt Video-CV i en väl planerad miljö med bra och gärna naturlig belysning. Säkra att inget störande ljud hindrar ditt budskap. 

Du väljer själv vilken teknik du ska använda. Såväl videokamera som webbkamera fungerar även om mobiltelefon idag är det allra vanligaste. Den senare erbjuder ju bra möjligheter till enkel redigering och även textning. Så länge ljud och bild håller hög kvalitet så är det upp till dig.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV