CV-mall i Google Docs – så skapar du ett CV

CV-mall i Google Docs – så skapar du ett CV

Att skapa ett CV är såklart en avgörande del av jobbsökandet, och Google Docs CV-mallar erbjuder en lättillgänglig och kostnadsfri plattform för att göra just detta. Med Google Docs är det relativt enkelt att skapa, redigera och även dela ditt CV från vilken enhet som helst. Du har tillgång till ett antal mallar och vissa formateringsmöjligheter att möta dina krav och personliga stil. Som molnverktyg ger det också dig fördelen av att kunna uppdatera ditt CV från valfri enhet. I denna artikel går vi mer i detalj in på hur du skapar ditt CV i Google Docs. Dessutom tar vi även upp dess styrkor och svagheter.

För- och nackdelar med Google Docs för att skapa CV

Att använda Google Docs CV-mallar för att skapa ditt CV har både fördelar och nackdelar. Å ena sidan är plattformen gratis och erbjuder god tillgänglighet för att skapa och redigera dokument – så länge du har internetanslutning. Å andra sidan saknas mer avancerade formateringsfunktioner jämfört med specialiserade CV-mallar som exempelvis CV.se tillhandahåller.

Fö att avgöra om Google Docs är rätt verktyg för dig bör du väga dessa för- och nackdelar.

Fördelar med att skapa ett CV i Google Docs

 • Google Docs CV-mallar är gratis och tillgängliga överallt, så länge du har nät. Du slipper med andra ord köpa eller installera speciell programvara.
 • Google Docs ger tillgång till ett urval mallar med vissa möjligheter att anpassa färger och typsnitt. Dess enkla gränssnitt gör redigering enkelt och du kan snabbt anpassa och uppdatera ditt CV efter behov.
 • Google Docs stöder också många filformat, vilket gör det enkelt att exportera ditt CV till många olika format.
 • Dina dokument sparas tryggt på Google Drive och finns tillgängliga från såväl mobil som dator och surfplatta.
 • Ditt CV alltid är säkerhetskopierat och tillgängligt i molnet, vilket eliminerar risken att du förlorar ditt CV och dina versioner vid ett datorhaveri eller förlust av enhet.

Begränsningar och nackdelar med Google Docs för CV

 • Det begränsade urvalet av mallar jämfört med professionella CV-verktyg på marknaden är en svaghet. Konsekvensen av detta är att ditt CV riskerar att se ut som alla andras och sakna en unik känsla.
 • Du har begränsade möjligheter till egna anpassningar och möjligheten att lägga till önskade avsnitt i Google Docs CV-mallar. Ett hinder för den som har behov av en specifik layout.
 • Bedräglig svensk stavningskontroll är tyvärr en realitet i Google Docs och så även i dess CV-mallar. Verktygen för autokorrigering ger vanligen fler felaktiga förslag på ändringar än korrekta.

För den som söker efter mer avancerade funktioner och mer professionella anpassningar, kan mer specialiserade CV-verktyg vara ett bättre alternativ. På CV.se får då exempelvis en specialiserad plattform som erbjuder ett bredare utbud av mallar samt flexibilitet att skapa ett unikt CV som sticker ut från mängden. Våra CV-mallar ger dig dessutom stöd till ATS-optimering av ditt CV, något som Google Docs inte erbjuder.

Expertråd:

Med Google Docs CV-mallar har du tillgång till Google Docs kommentarsfunktion. Användbart inte minst för att ta emot feedback från vänner, kollegor eller branschexperter. Genom att samarbeta i realtid kan du förbättra kvaliteten på ditt CV och säkerställa att det är professionellt och felfritt. Att dra nytta av denna funktion kan göra ditt CV-skapande både effektivt och kvalitetssäkrat.

Använda Google Docs CV-mallar

Google Docs erbjuder ett utbud av CV-mallar som gör det enkelt att skapa ett CV och spara ner det i önskat format.

Översikt över tillgängliga Google Docs mallar

För att skapa ett CV i Google Docs kan du dra nytta av de färdiga CV-mallarna, som har samma grundläggande funktion men skiljer sig åt när det kommer till layout och färgval.I dagsläget finns dessa CV-mallar att välja bland: 

Modern Writer, Spearmint, Coral, Serif, Swiss, Elegant, Professional, Basic. Enkel och Minimalistisk.

Deras namn ger dig en liten hint av tanken bakom deras respektive design. Välj den som vars utformning och estetik bäst matchar dig och givetvis jobbet du söker. Välj mall omsorgsfullt – för om du mitt i CV-skrivandet önskar växla till annan mall så måste du tyvärr börja om. Till skillnad från om du skapar ditt CV i någon av mallarna från CV.se.

Steg-för-steg-guide för att välja och använda en mall

 1. Öppna Google Docs och välj "Mallar" under "Dokument" i sidofältet.
 2. Bläddra igenom de tillgängliga CV-mallarna och välj den som bäst passar dina behov.
 3. Klicka på "Använd denna mall" för att börja redigera ditt CV. Anpassa och redigera mallen så att den passar dina behov
 4. Ersätt befintlig text och fyll i din egen information, inklusive kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildning och färdigheter.
 5. Justera mallen efter behov genom att ändra typsnitt och färger.

Fler tips för att optimera och anpassa Google Docs CV-mall

Se till att ditt CV är lättläst och kortfattat genom att använda tydliga rubriker och punktlistor.

 • Anpassa mallen för varje jobbansökan genom att lyfta fram relevanta meriter och färdigheter som matchar kraven i annonsen.
 • Korrekturläs ditt CV noggrant för att säkerställa att det är fritt från stavfel och andra grammatiska fel. Förlita dig inte på stavningskontrollen som kan ge dig vilseledande råd. Be hellre en utomstående läsa igenom och ge dig återkoppling. 

Skapa ett CV i Google Docs utan mall

Du kan även skapa ett CV i Google Docs utan att använda dig av en fördefinierad mall. Detta ger dig möjligheten att skräddarsy ditt CV för varje tjänst du söker och matcha varje detalj efter egen smak. 

Att skriva CV utan mall tar i allmänhet betydligt längre tid och kan kräva viss kunskap i hur man gör layout i ett ordbehandlingsprogram. Det kräver också av dig att du har koll på viktiga avsnitt i ett CV så att du inte missar att få med dem.

Strukturera och formatera ditt CV

Struktur är ofta den största utmaningen när du skapar CV utan mall. Vill du exempelvis jobba i två spalter så behöver du säkerställa att du gör det snyggt så att texten flyter harmoniskt och med ett anpassat radavstånd som ger harmoni åt ditt dokument.För att formatera ditt CV i Google Docs kan du välja bland olika typsnitt samt teckenstorlek. Du kan även använda dig av fet eller kursiv stil för att fånga ögat. Använd typsnitt och färger som är professionella och lättlästa och var konsekvent med rubrik, underrubriker och brödtext. Google Docs erbjuder färdiga rubrikinställningar men du kan även ställa in dem efter eget val. 

Införliva relevanta avsnitt

Utan mall måste du själv välja och placera önskade avsnitt i den turordning som du tror är mest gynnsam för aktuell tjänst. De mest vanliga avsnitt är kontaktuppgifter, arbetslivserfarenhet, utbildning, olika typer av färdigheter, exempelvis språkkunskap eller annan specialkunskap som tjänsten efterfrågar. 

Strukturera varje post med lagom mängd text, punktlistor där det är gynnsamt och med luft så att ditt CV är skannbart och upplevs som lättläst.

“Ditt CV är nyckeln till din karriär. Använd det verktyg som bäst kan hjälpa dig representera dig och dina prestationer, oavsett om valet faller på Google Docs eller inte.”

Spara, ladda ner och dela ditt CV i Google Dokument

Att skapa CV i Google Docs ger i många fall bra trygghet och flexibilitet. Ditt CV sparas på Google Drive där ändringar sparas automatiskt online och där versioner kan spåras. Vid datorhaveri kan du få tillgång till ditt CV från andra enheter och vill du kan du och kan enkelt dela det med potentiella arbetsgivare eller hjälpsamma korrläsare.

När det gäller att ladda ner ditt CV kan du med Google Docs välja bland de vanligaste formaten: Microsoft Word (.docx) OpenDocument Format (.odt) Rich Text Format (.rtf) PDF-dokument (.pdf), Oformaterad text (.txt), Webbsida (.html) och EPUB-publikation (.epub). Detta gör att du direkt kan spara ner ditt CV i det format som rekryteringsplattformar eller arbetsgivare efterfrågar. 

Dessutom erbjuder Google Docs genomtänkta delningsfunktioner, vilket gör det enkelt att samarbeta med andra och exempelvis få feedback från vänner, mentorer eller skicka CV-länk till rekryterare. Använd Dela-knappen för att styra tillgången till ditt CV men samtidigt ha kontroll över vem som bara kan se och vem som kan redigera ditt CV. Du kan välja mellan tre behörighetsnivåer: Läsbehörig, Kommentator och Redigerare. För att dela med en rekryterare rekommenderar vi lägsta behörighetsnivån, nämligen Läsbehörig.

Slutsats kring CV-mallar i Google Docs

Att använda Google Docs CV-mallar kan betyda enkelhet, tillgänglighet och vissa möjligheter att anpassa ditt CV enligt behov. Dina dokument automatsparas på Google Drive vilket också gör det möjligt att redigera dem från valfri enhet.

Trots fördelar kan bristen på avancerade mallar och funktioner innebära begränsningar. För dig som söker ett mer effektivt verktyg för att skapa professionella CV så kan CV.se vara ett alternativ som kommer att ge utdelning.. Med våra anpassningsbara CV-mallar och avancerade funktioner samt vägledande tips kan du skräddarsy ett effektivt CV som hjälper dig nå dina karriärmål.Men oavsett vilket verktyg du väljer så är det viktigaste att du ger ditt CV det nödvändiga engagemanget och kraften för att stå ut i konkurrensen. Sökandet efter nästa jobb är en resa där ditt CV är ditt starkaste verktyg. Utveckla det med självförtroende och precision för att övertyga arbetsgivare om din förmåga och potential.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV