CV för lärare – CV-exempel & goda råd

CV för lärare – CV-exempel & goda råd

Är du lärare som strävar efter att landa det perfekta lärartjänsten? Då är ett välskrivet CV nyckeln som kan öppna dörrar till spännande undervisningsmöjligheter. I denna artikel utforskar vi hur du som lärare skapar ett CV som hjälper dig fånga önskade möjligheter. Utöver praktiska tips ger vi konkreta CV-exempel anpassade för dig som lärare

Nyckelelement att inkludera i ett CV som lärare

Grundläggande för ett CV är att det har en genomtänkt struktur och en professionell layout. Innehållet, som ska vara noga utvalt, ska vara lättläst och enkelt att skanna. Detta gäller givetvis även ditt CV som lärare – och oavsett om du är nyexad eller har är lång erfarenhet som pedagog. Nedan presenterar vi de vanligaste avsnitten i ett CV för lärare. 

CV-rubrik i ett lärar-CV

Högst upp i ditt CV bör du tydligt ange ditt fullständiga namn samt kontaktinformation så att arbetsgivaren enkelt kan kontakta dig. Du kan också inkludera en kort mening, en säljande beskrivning av dig själv och kanske din styrka som pedagog.

Exempel:

Erik Andersson Telefon: 070-1234567 | E-post: erik.andersson@email.com
Engagerad gymnasielärare med passion för svenska och historia.

Profiltext i CV för lärare

Profiltexten är din chans att sticka ut på ditt personliga vis och väcka arbetsgivarens intresse. Berätta kortfattat om dig, dina unika drivkrafter, kanske pedagogiska mål och vad du kan bidra med till skolan.

Exempel:

Passionerad gymnasielärare med fokus på att inspirera och utmana eleverna till akademiskt och personligt växande. En komplett förstelärare med erfarenhet av differentierad undervisning och skapande av dynamiska lärandemiljöer.

Arbetslivserfarenhet i lärar-CV 

I detta avsnitt listar du din undervisningserfarenhet och relevanta anställningar inom läraryrket. Beskriv de ämnen du undervisar i och inkludera meriterande detaljer och aktiviteter relaterade till undervisning.

Exempel:

Gymnasielärare i svenska och historia, XYZ Gymnasium,
Malmö
Augusti 2019 - nuvarande

  • Förstelärare sedan 2020.
  • Har förbättrat elevernas resultat på nationella prov med 18 %
  • Handleder elever i skrivprocessen för akademiska uppsatser och historiska analyser där betygssnittet har ökat med 25 %.

Utbildning & kurser i ett CV för lärare

Här anger du din utbildningshistorik inklusive information om din lärarutbildning och eventuella specialiseringar eller kurser relevanta för dina ämnesområden.

Exempel:

Utbildning

Ämneslärarprogrammet med ämnesbehörighet i svenska och historia,
Malmö Universitet, Malmö
2005- 2010 

Kurser

Specialiserade kurser i pedagogik och ämnesdidaktik för svenska och historia
Malmö Universitet, Malmö
2012-2016

Färdigheter i lärar-CV

I detta avsnitt punktar du hårda och mjuka färdigheter samt kompetenser som är relevanta och meriterande för din roll som lärare. Ett tillfälle att visa din produktivitet och mångsidighet som lärare. Ett bra tips är att fånga upp nyckelord i platsannonsen som matchar dig och lista i denna sektion. Det kan ge bra träffar hos såväl rekryterare som ATS-program.

Exempel:

  • AI som verktyg i undervisning
  • Kreativitet
  • Dokumenterad förmåga att motivera

Valfria avsnitt i CV för lärare

För att ytterligare vässa ditt CV kan du lägga till fler avsnitt som lyfter dig som en bra kandidat till lärartjänsten. Den kan handla om intressen eller andra prestationer som visar hur du kan bidra till skolans framgång eller bevisa ditt engagemang för elevernas utveckling.

Exempel:

  • Ledare för XYZ Gymnasiets debattklubb sedan 2019
  • Organisatör av XYZ Gymnasiets miljöklubb sedan 2020
  • Representerade Lärarfacket i nationella historiekonferensen 2023

Tips för att skriva ett anpassat CV för lärare

Eftersom ett CV ska hållas kort och koncist så handlar CV-skrivande lika mycket om att välja vad som kan plockas bort som vad du ska ta med. Här kommer fler tips för lärare som ytterligae vill optimera sitt CV.  

Välja rätt format för ett lärar-CV

När det kommer till att skriva ett CV för en lärartjänst är det viktigt att använda ett format som framhäver din utbildning samt din erfarenhet av undervisning samt andra pedagogiska meriter på bästa möjliga sätt. Ett vanligt rekommenderat format för lärar-CV är det omvända kronologiska formatet. Det innebär att du listar din mest aktuella erfarenhet och utbildning först och sedan rör dig bakåt i tiden. Med detta format placerar du din senaste och mest relevanta undervisningserfarenhet i fokus och hur din karriärutveckling ser ut. Detta ger en god översikt som hjälper arbetsgivaren att snabbt bedöma din kompetens och lämplighet för den lediga tjänsten.

Skräddarsy ditt lärar-CV för varje sökt tjänst 

En av de viktigaste aspekterna av CV för en lärartjänst är att skräddarsy det för varje specifik tjänst du söker. Detta för att varje tjänst, varje skola har olika önskemål på pedagogen de söker! Läs noggrant igenom jobbannonsen och identifiera de specifika krav och kvalifikationer som arbetsgivaren söker. Sedan anpassar du ditt CV genom att lyfta fram de erfarenheter, färdigheter och kompetenser som bäst matchar dessa krav. Fånga gärna upp nyckelord och försök att matcha dessa, eftersom det även kan ge fördelar hos ATS-program

Kvantifiera gärna dina prestationer

Genom att kvantifiera dina prestationer ger du tyngd åt din erfarenhet och visar arbetsgivaren att du har förmågan att leverera konkreta resultat i skolmiljö och skapa mervärde i klassrummet. Det handlar om att visa konkreta resultat du har uppnått i din roll som lärare. Exempelvis kan du inkludera information om elevernas resultat på nationella prov, förbättringar i elevprestationer under din undervisningstid eller hur du har bidragit till att öka elevernas engagemang och motivation för lärande.

CV för lärare: sammanfattning och slutsats

Sverige behöver bra lärare – och det är ett yrke med goda framtidsutsikter. På LinkedIn berättar Arbetsförmedlingen att aktuell statistik lyfter fram lärare som ett av de tio yrken med stora möjligheter till arbete (1). En lärarexamen är givetvis till  fördel för dig som söker en lärartjänst: Skolverkets statistik för 2023/2024 visar att av 89735 lärare i grundskolan har 84,4 % med pedagogisk högskoleexamen, och att av 36090 gymnasielärare har 94,7 % med pedagogisk högskoleexamen (2).

Att skapa ett effektivt CV för en lärartjänst kräver anpassning till den specifika rollen. Genom att använda det omvända kronologiska CV-formatet och skräddarsy ditt CV för varje tjänst och gärna kvantifiera dina prestationer så ökar du chansen att sticka ut bland dina medsökande. 

Ett sista bra råd för dig som ska skapa ditt CV är att utforska de professionella verktyg och CV-mallar som erbjuds på CV.se. De utgör en perfekt utgångspunkt för dig som just nu siktar mot en spännande och intressant lärartjänst.

Källor:

(1) LinkedIn:  Linkedin-rapport: Arbetsförmedlingen lyfter lärare som framtidsyrke

(2)  Skolverket: Skolverket: Så många behöriga lärare i svenska skolor

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV