CV barnskötare – tips och CV-exempel

CV barnskötare – tips och CV-exempel

Söka jobb inom barnomsorgen? I denna artikel visar vi hur du skapar ett effektivt CV för barnskötare! Ett yrke där du spelar en viktig roll i barns tidiga utveckling. Det är en roll som kräver ansvar och jobb finns på såväl förskolor och skolor samt inom vården. De huvudsakliga ansvarsområden finns inom lärande, att stimulera och övervaka lek samt ge omsorg och stöd. Kort sammanfattat: som barnskötare skapar du på olika sätt en trygg miljö för yngre barn som ännu inte börjat skolan. Här har vi samlat användbara tips och givetvis enkla och konkreta CV-exempel för att hjälpa dig på vägen mot ett önskat jobb som barnskötare.

Viktiga avsnitt att inkludera i CV för barnskötare

Ett CV som barnskötare kräver en genomtänkt struktur och en layout som ger en god översikt av dina kvalifikationer. Ett välskrivet CV är lika viktigt vare sig du är nyexad barnskötare eller har lång erfarenhet inom barnomsorg. Nedan presenterar vi de vanligaste avsnitten i ett CV för barnskötare. Tillsammans ska de göra ett bra jobb i att framhäva dina färdigheter och erfarenheter i yrket men även andra relevanta meriter för just den tjänst du söker.

CV-rubrik för barnskötare

I din CV-rubrik längst upp i ditt CV ska du presentera ditt fullständiga namn samt tydlig kontaktinformation för att enkelt kunna bli kontaktad. Ta gärna chansen att lägga till en mening som ringar in din profil; en säljande beskrivning som visar varför just du är värd att kika lite extra på.  

Exempel:

Klara Svensson
Telefon: 070-1234567 | E-post: klara.svensson@email.com | Engagerad barnskötare som är tvåspråkig med svenska och teckenspråk.

Profiltext i CV för barnskötare

Profiltexten är din möjlighet att tidigt i ditt CV visa vem du är och vad du brinner för som barnskötare. Berätta kort och säljande om exempelvis dina mål inom området eller highlighta en värdefull merit.

Exempel:

Barnskötare med drivkraft för att främja alla barns välmående och utveckling. Är dedikerad att skapa en inkluderande och stödjande miljö där varje barn kan blomstra. Min kompetens inom teckenspråk sedan barnsben förstärker min förmåga att kommunicera och skapa meningsfulla relationer med såväl drabbade barn som deras familjer. Söker nu en tjänst där min unika färdighet får göra nytta varje dag.

Arbetslivserfarenhet i CV för barnskötare

I detta avsnitt beskriver du din erfarenhet inom barnomsorg och liknande roller. Det kan vara en bra idé att tydligt ange vilka åldersgrupper du har arbetat med och vilka ansvarsområden du haft samt om verksamheten har en specifik profil.Exempel:Arbetslivserfarenhet

Barnskötare, Lilla Lekstugan Förskola, StockholmJanuari 2018 - pågående

 • Ansvarig för att skapa och genomföra pedagogiska aktiviteter för barn i åldrarna 1-3 år.
 • Stödjer barnens sociala och emotionella utveckling genom lek och samspel.
 • Arbetar tätt tillsammans med föräldrar till ett syskonpar med hörselnedsättningar för att säkerställa en trygg och stimulerande miljö.

Utbildning i CV för barnskötare

Här listar du din utbildningsbakgrund, inklusive eventuella kurser eller certifieringar inom barnomsorg eller pedagogik.

Exempel:

Utbildning

Barnskötarutbildning, Komvux, Stockholm 2017-2018

 • Kunskaper i grundläggande vård- och omsorg, kommunikation, konflikthantering, människors olika levnadsmiljöer, planering, genomförande och givetvis dokumentation och utvärdering av aktiviteter.
 • 12 veckors praktik på 4 kommunala förskolor

Certifikat

 • Certifiering i Första hjälpen för barn.Utfärdad 2019 av Röda Korset, Stockholm

Hårda färdigheter i CV för barnskötare

I detta avsnitt framhäver du konkreta färdigheter och kunskaper relaterade till barnomsorg, pedagogik och till tjänsten du söker. Du kan givetvis slå ihop hårda och mjuka färdigheter under en rubrik: Färdigheter

Exempel:

 • Pedagogisk planering och genomförande av aktiviteter
 • Barnsäkerhet och olycksförebyggande åtgärder
 • Hantering av konflikter och känslomässiga uttryck hos mindre barn

Mjuka färdigheter i CV för barnskötare

Här belyser du dina mjuka färdigheter och personliga egenskaper som är viktiga för att lyckas som barnskötare och för teamwork.

Exempel:

 • Samarbetsförmåga med kollegor och föräldrar
 • Kreativitet med praktiska kunskaper inom konstnärliga uttryck

Valfria avsnitt i CV för barnskötare

Behöver du vässa ditt CV kan du inkludera ytterligare avsnitt som visar på såväl engagemang som kompetens inom barnomsorg och liknande områden.

Exempel:

 • Frivilligarbete som läxläsare på lokal fritidsgård sedan 2020
 • Lett grupper inom naturpedagogik under min praktik

Fler tips för att skriva ett CV för barnskötare 

Att skapa ett anpassat CV som barnskötare kräver en genomtänkt strategi som betonar just din unika erfarenhet och kompetens. Därför listar vi ytterligare användbara tips för att skapa ett CV som sticker ut och fångar arbetsgivarens uppmärksamhet.

Välj ett lämpligt CV-format 

Välj ett CV-format som effektivt lyfter fram din erfarenhet och inte minst kompetens inom barnomsorg. Det omvända kronologiska CV-formatet är vanligtvis effektivt, en struktur där din senaste arbetslivserfarenhet och utbildning presenteras först, följt av tidigare erfarenheter. Detta gör det lätt för arbetsgivaren att snabbt se din relevans för den aktuella tjänsten samt din utveckling.

Skräddarsy ditt CV för varje sökt tjänst

En avgörande sak för att få till ett effektivt CV är att skräddarsy det för varje enskild tjänst du söker, även om du söker jobb i samma yrke. Läs noga igenom platsannonsen och identifiera de specifika krav och önskemål som arbetsgivaren har för den aktuella tjänsten. Anpassa sedan ditt CV genom att framhäva de erfarenheter, färdigheter och kompetenser som bäst matchar dessa krav. Detta gör din ansökan vässad för varje tjänst vilket ökar dina chanser att sticka ut bland dina medsökande.

Kvantifiera dina prestationer som barnskötare

Att kvantifiera sina prestationer kan vara ett kraftfullt sätt att visa arbetsgivaren din förmåga att leverera konkreta resultat. Det är självklart inte alltid möjligt att leverera siffror på ett väl utfört arbete som barnskötare men ofta går det faktiskt. Det kan handla om att ange antalet barn som du ansvarat för, förbättringar i barnens utveckling eller resultat från specifika projekt eller aktiviteter du genomfört tillsammans med en barngrupp eller tillsammans med medarbetare. Att inkludera kvantifierade prestationer kan i många fall ge tyngd åt ditt CV och visar att du har förmåga att nå mål.

CV för barnskötare: insikter och slutsats

Sammanfattningsvis är det avgörande att skapa ett CV anpassat för barnskötare för att maximera dina chanser att sticka ut på ett positivt sätt. Genom att välja ett lämpligt format och att skräddarsy ditt CV för varje de krav och önskemål som platsannonsen lyfter fram så gör du dig relevant. Var inte rädd för att ta bort erfarenheter som inte är så betydelsefulla; ett CV ska vara kort, koncist och framförallt relevant!Ett viktigt råd för att göra CV-skrivandet både effektivt och professionellt är att ta hjälp av CV-mallarna du hittar på CV.se. Här finns skrivhjälp, tips och givetvis yrkesspecifika CV-exempel som hjälper dig landa i ett bra och välskrivet CV. Lycka till med att skriva ditt CV nu!

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV