Nationalitet på CV – att lägga till eller inte

Nationalitet på CV – att lägga till eller inte

Att inkludera nationalitet på CV kan vara en tveksam handling. Det finns för- och nackdelar som du bör överväga, framförallt bör du ställa dig frågan kring anledningen till att skriva nationalitet i ditt CV. I vissa fall nationalitet vara bra information men det kan även riskera diskriminering eller fördomsfull behandling av din jobbansökan. I denna artikel går vi djupare i frågan för att du lättare ska kunna ta ställning till hur du ska göra: nationalitet på CV – eller inte.

Nationalitet på CV: relevans för rollen eller företaget

I vissa fall kan nationalitet på CV vara av betydelse för tjänsten du söker. Det finns specifika situationer där en sökandes nationalitet vara direkt avgörande vid rekrytering.

Arbetsvisum och arbete för internationella organisationer

Företag eller organisationer kan ha skäl att kräva att de sökande har ett specifikt medborgarskap eller tillstånd för att kunna arbeta lagligt i landet som tjänsten är knuten till. Detta gäller särskilt för tjänster där arbetsvisum är nödvändigt, exempelvis vid internationellt arbete eller vid anställning på företag med global närvaro. Att tydligt ange din nationalitet och medborgarskapsstatus kan då underlätta för arbetsgivaren att bedöma om de kan erbjuda dig förutsättning för att få arbetsvisum. 

Kulturell bakgrund och internationella relationer

I vissa branscher eller företag kan en viss kulturell bakgrund vara avgörande för att jobbet ska kunna utföras. Det kan röra sig om internationella företag eller organisationer med mångfaldsfokus där sökandes nationalitet kan spela en viktig roll. I dessa fall kan faktiskt inkludering av nationalitet på CV påverka om du går vidare eller inte. 

Distinktionen mellan nationalitet och medborgarskapsstatus

Termerna nationalitet och medborgarskapsstatus betyder olika saker, vilket är bra att känna till. Medborgarskapsstatus är en tydlig juridisk status som tilldelas medborgare av en stat, medan nationalitet mer refererar till personens tillhörighet när det kommer till ursprung och rötter; som koppling till en viss nation eller kultur. Läs noga i platsannonsen så du vet vad som efterfrågas, detta för att undvika missförstånd och att rekryterare får rätt underlag från dig för att kunna ta informerade beslut.

Juridiska & kulturella normer för inkludering av nationalitet på CV

Hur vanligt det är att inkludera nationalitet i sitt CV skiljer sig mellan olika länder. Från att det i vissa länder ses som helt oproblematiskt och rentav önskvärt till att det är ett undantagsfall. Det kan finnas såväl juridiska som kulturella skäl till preferensen att inkludera eller utesluta nationalitet i CV.

Länder där inkludering av nationalitet i CV är mer vanlig

 • Förenade Arabemiraten (UAE):På grund av visumkrav och arbetslagar kräver många arbetsgivare i UAE att nationalitet anges på CV särskilt när det gäller arbetstillstånd och visumansökningar.
 • Tyskland: Trots att det inte finns några specifika lagkrav är det relativt vanligt att inkludera nationalitet på CV i Tyskland. Detta gäller särskilt ansökan till jobb i den offentliga sektorn eller andra specifika skäl.

Kulturella normer och preferenser vid nationalitet i CV

 • USA och Storbritannien: I dessa länder är det generellt sätt inte brukligt att inkludera nationalitet på CV. Det är tvärtom ovanligt och inte sällan olämpligt på grund av antidiskrimineringslagar och principer om mångfald.
 • Skandinaviska länder: I länder som Sverige, Danmark och Norge är vanligtvis inte relevant att ange nationalitet på CV. Detta för att rekryteringsprocessen generellt sätt fokuserar på kompetens och kvalifikationer snarare än nationalitet eller etnicitet samt principer om mångfald.

Expertråd:

Att ta beslut om du ska inkludera nationalitet på ditt CV kräver att du väger potentiella för- och nackdelar. Är din nationalitet relevant för tjänsten du söker så kan det vara lämpligt att inkludera den. Om inte så är det förmodligen mer klokt att fokusera på kompetenser och erfarenheter och helt utesluta nationalitet.

Nationalitet på CV: En risk att bjuda in fördomar

Att inkludera nationalitet på ett CV kan öppna dörren för fördomar och diskriminering under rekryteringsprocessen. Här är några aspekter på vad vi menar med det. 

Fördomar och stereotyper kan främjas

Ibland finns förutfattade meningar om människor baserat på deras nationalitet. Rekryterare kan omedvetet låta dessa fördomar påverka beslutet om vilka kandidater som ska gå vidare i processen, även om det inte finns någon grund för detta utifrån kandidatens faktiska kompetenser och erfarenheter.

Diskriminering kan bjudas in

Att inkludera nationalitet kan öppna dörren för diskriminering baserat på etnicitet, ursprung eller kulturella förhållanden. Detta kan leda till att kvalificerade kandidater utesluts från rekryteringsprocessen på grund av faktorer som inte är relevanta. 

Fördelar med att inte inkludera nationalitet på CV 

 1. Större fokus på kvalifikationer: Genom att inte inkludera nationalitet kan rekryterare fokusera uteslutande på din kompetens och erfarenheter. Detta kan säkra en mer rättvis och objektiv bedömning av varje sökande.
 2. Minskar risken för fördomar: Genom att inte ge rekryterare tillgång till information om din nationalitet minskar risken för att fördomar och stereotyper ska påverka beslutsfattandet under rekryteringsprocessen.
 3. Främjar mångfald och inkludering: Genom att välja kandidater baserat på deras meriter, oavsett nationalitet, kan arbetsgivaren främja en arbetsmiljö som är mer inkluderande.
"Att inkludera nationalitet på CV kan riskera att öppna dörren för fördomar. För att säkerställa en rättvis rekryteringsprocess bör fokus i CV vara kvalifikationer och inte etnicitet."

Sätt fokus på kvalifikationer och färdigheter 

När du skriver ditt CV bör du fokusera på de kvalifikationer, erfarenheter och prestationer som är relevanta för den specifika tjänst du söker. Även om du väljer att ta med din nationalitet i CV ska inte detta vara någon huvudsak i din ansökan, utan en detalj bland andra.

 1. Här är exempel på hur du kan gå tillväga: Anpassa ditt CV för varje jobb: Varje jobb är unikt, och därför bör ditt CV vara skräddarsytt för varje enskild ansökan. Identifiera de viktigaste kvalifikationerna och färdigheterna som arbetsgivaren efterfrågar och se till att dessa tydligt framgår i ditt CV.
 2. Fokusera på prestationer: Istället för att bara lista arbetsuppgifter, se till att framhäva dina konkreta prestationer och resultat. Detta ger arbetsgivaren en tydligare bild av vad du har åstadkommit och vad du kan bidra med till deras organisation. Använd konkreta exempel och gärna kvantifierbara resultat om det är möjligt för att styrka dina påståenden.
 3. Undvik irrelevanta detaljer: Håll ditt CV kortfattat och fokuserat genom att undvika att ta med irrelevant information som är ointressant för den aktuella rollen. Det som inte kan ses som meriterande för arbetsgivaren kan plockas bort från det CV. Det gäller givtvis även nationalitet, om den inte betyder något i sammanhanget. 

Nationalitet på CV: Ett personligt val

Beslutet att inkludera sin nationalitet på sitt CV ska noga övervägas. Det finns inte någon universell regel för detta utan det är upp till varje individ att använda sitt bästa omdöme och bedömning när man fattar detta beslut. Här är några viktiga punkter att tänka på: 

 • Väg fördelar och nackdelar innan beslut: Innan du beslutar om att inkludera din nationalitet på ditt CV, överväg om det är relevant för tjänsten du söker eller för företaget du ansöker till. Bedöm om det kan ge dig en fördel i rekryteringen eller om det är mer fördelaktigt att inte nämna nationalitet.
 • Skräddarsy alltid CV för exakt den tjänst det gäller samt företaget: Varje tjänst och varje arbetsgivare är unik, och ditt CV bör alltid anpassas efter de specifika kraven och förväntningarna för den aktuella tjänsten. Det är också därför du aldrig ska skicka samma CV till två arbetsgivare! Om nationalitet inte är relevant för tjänsten du söker så kan det vara klokt att utelämna den från ditt CV.
 • Fokusera på det viktiga: Se till att framhäva dina relevanta kvalifikationer, erfarenheter och prestationer, det vill säga meriter som intresserar arbetsgivaren. Är nationalitet viktigt betyder det att det platsar i ditt CV.

Nationalitet på CV: Sammanfattning & slutsats

Sammanfattningsvis är beslutet att inkludera nationalitet på ditt CV en personlig avvägning där ditt omdöme får styra. Att fokusera på kvalifikationer och att alltid skräddarsy ditt CV till den specifika rollen är alltid det viktigaste. Kan din nationalitet ses som en avgörande uppgift så ska den förmodligen skrivas in i ditt CV, annars inte.

Risken för att särbehandlas på grund av fördomar bör dock alltid övervägas när det kommer till nationalitet i CV. Oavsett ditt val så hittar du professionella CV-mallarCV.se som säkrar att dina meriter presenteras på ett snyggt och väl avvägt sätt. Här hittar du också tips som rör allt kring CV-skrivande, med målet att skapa effektiva jobbansökningar som sticker ut i konkurrensen.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV