Så skapar du ett Europass CV

Europass CV

Ett Europass-CV översätter inte bara språk utan även nivån på din utbildning, betyg och andra kvalifikationer. Detta gör att arbetsgivare och intressenter i hela EU kan värdera och jämföra dina svenska meriter med sökanden från andra europeiska länder. Målet är att det ska bli enklare att söka jobb inom EU, och i denna artikel berättar vi hur du skapar ditt Europass-CV samt ger bra tips och råd.

Vad är ett Europass-CV 

Drömmer du också om att jobba, studera eller söka praktik eller volontärarbete utanför Sveriges gränser? Med ett Europass-CV kan du enklare söka jobb, praktik eller utbildning i vilket europeiskt land som helst. CV-verktyget är ett initiativ från EU-kommissionen. Det skapades för att hjälpa dig och andra européer som vill jobba eller studera internationellt och behöver kunna styrka sina nationella kvalifikationer. Det hjälper arbetsgivare och skolor i varje EU-land att värdera och jämföra kandidater som söker samma uppdrag.

Tack vare Europass kan du enkelt och skapa ett EU-CV som styrker dina kvalifikationer och behörighet. Vill du skapa ditt eget Europass-CV? Då finns en Europass CV-mall förberedd för dig att arbeta med online eller ladda ner. Mallen består av justerbara fält som du själv fyller i med dina uppgifter, och ett Europass-CV är mycket lik andra CV-mallar du tidigare kanske använt dig av.  

Europass CV efterfrågas inte sällan vid internationella rekryteringar och av såväl arbetsgivare som lärosäten. 

Fler användbara produkter från Europass

För att skapa ett Europass-CV behöver du skapa en profil på Europass webbplats. Därefter kan du logga in till onlineverktyget och utforma ditt europeiska CV. Du kan även ladda ner CV-mallen och jobba lokalt. Utöver möjligheten att skapa ett anpassat europeiskt CV erbjuder Europass fler möjligheter. Europass erbjuder totalt fem produkter som på olika sätt löser de utmaningar du ställs inför när du vill söka jobb eller utbildning i ett annat EU-land. Här ger vi en introduktion till övriga fyra dokument som Europass kan bistå dig med, så att det blir lika lätt att söka jobb i exempelvis Spanien som i Sverige.

Europass Språkpass 

Ett Europass Language Passport hjälper dig ange nivån på dina språkkunskaper baserat på internationella standarder. Du kan i detta språkpass även inkludera certifikat och examensbevis för alla språk du behärskar. Europass Språkpass utgår från den europeiska referensramen, Common European Framework of Reference, som också förkortas CEFR och ger en enhetlig skala för språknivå. Något som gör dina språkkunskaper tydliga för arbetsgivare eller utbildningsväsende du söker till.

Att använda Europass CV kan öka din synlighet på den europeiska arbetsmarknaden genom att underlätta för arbetsgivare att förstå din kompetens och erfarenhet. 

Europass mobilitet 

Med ett Europass mobility-dokument kan du presentera relevant arbetserfarenhet och andra färdigheter, praktik- och volontärarbete samt akademisk erfarenhet som du tillskansat dig utanför Sverige. Dokumentet fungerar lika bra oavsett om du har mycket eller lite erfarenhet och oavsett ålder. Ett Europass Mobility visar effektivt upp dina internationella meriter vilket ger mottagaren ett användbart underlag för att utvärdera din profil vid rekrytering eller antagning.

Europass Certificate Supplement 

Certificate Supplement är ett certifikat som tagits fram för att  hjälpa rekryterare att förstå och värdera dina examina och certifikat. Europass Certificate Supplement är främst utformat för att hantera och tolka yrkesutbildning. För att du ska kunna ansöka om ett Europass-certifikat behöver du ha kvalificerat dig för ett examensbevis.

 Europass Diploma Supplement

Ett Diploma Supplement är ett dokument som beskriver de kunskaper och färdigheter som är kopplade till universitets- eller högskolestudier. Detta Europass-examenstillägg ska underlätta för rekryterare på en internationell marknad att förstå diplom och certifikat från sökande från olika Europas länder. När du tagit examen från högre utbildning kan du därefter ansöka om ett Europass Diploma Supplement.

Skall Jag Använda Mig Av ett Europass CV?

Ett Europass CV kan vara användbart när du behöver visa upp dina kvalifikationer utanför Sveriges gränser och inom EU. Söker du jobb kan det hjälpa arbetsgivare att bedöma dina meriter. Söker du utbildning i Europa kan det också vara hjälpsamt med ett Europass CV. 

Dock är Europass CV bara ett av flera befintliga CV-verktyg online. CV-mallen på ett Europass CV är enkel och många som är vana användare av CV-verktyg kan uppfatta den som begränsande. De mallar du hittar på cv.se är betydligt mer avancerade, med layoutmöjligheter och som ger ditt CV ett mer säljande uttryck. 

Om tjänsten eller utbildningen du söker specifikt frågar efter Europass-CV så ska du givetvis följa denna anvisning. I alla andra fall kan du med vår hjälp skapa ett CV som känns mer professionellt än det mer standardiserade Europass CV.

Expertråd:

För att dra nytta av fördelarna med ett Europass CV är det viktigt att noggrant följa dess struktur och anvisningar. Detta säkerställer att dina meriter presenteras på ett enhetligt sätt, vilket gör det enklare för arbetsgivare att jämföra och bedöma din kompetens gentemot andra kandidater på den europeiska arbetsmarknaden.

Fördelar med Europass CV

Beroende på hur dina kvalifikationer ser ut och var inom EU du söker arbete eller utbildning så har Europass-CV både för- och nackdelar.

Fördelar finns flera: 

Arbetsgivare inom EU kan enklare förstå och bedöma dina kvalifikationer. Detta för att Europass fem produkter totalt ser till att färdigheter registreras på samma sätt, oavsett nationalitet. Varje land har egna utbildningssystem med olika betygssystem, vilket gör det svårt för arbetsgivare att bedöma sökande från olika länder på ett rimligt sätt.

Studienivån i Europass CV anges exempelvis med en särskild kod, vilket gör det möjligt att jämföra utländska studier med varandra.

I exempelvis Europass Språkpass anger alla sin språknivå på samma sätt, från grundläggande kunskaper till flytande samt i tre områden (förstå, tala och skriva). Detta ger en tydlig och jämförbar bild av de sökandes språkliga förmåga.

En viktig fördel är att du med Europass CV inte behöver sätta dig in i gällande rutiner för hur CV förväntas skrivas i varje enskilt land. Mallen gäller för hela EU!

För att avgöra om det är rätt CV-typ för dig så listar vi fler fördelar att ha i åtanke:

  • Europass-CV är kostnadsfritt.
  • Europass-CV är internationellt erkänt av företag, rekryterare och utbildningsväsen. Det är ett standard-CV där layout och struktur är välbekant för personer som tar beslut.
  • Europass-CV fyller sin funktion och du kan ge en tydlig presentation av dina kvalifikationer, färdigheter och förmågor.
  • Europass-CV är skräddarsytt för européer som söker arbete eller utbildning inom Europa.

Nackdelar med Europass CV 

Det finns även nackdelar med att använda sig av Europass CV. Det är ett i högsta grad standardiserat CV med en mall som inte direkt gör att du sticker ut. Vid ansökningar till mer kreativa tjänster kan ett Europass-CV uppfattas som opersonligt, platt och lite fyrkantigt. Det är inte ett CV som skiljer sig från mängden eftersom det är konstruerat för att fungera som en plattform för direkt jämförelse av kunskapsdata.

För att avgöra om det är rätt CV-typ för dig så listar vi fler nackdelar att ha i åtanke:

  • Europass-CV erbjuder endast en standardmall och inga fler valmöjligheter.
  • Europass-CV erbjuder en opersonlig CV-mall som gör det svårt att sticka ut.
  • Det är svårt att ändra kronologisk ordning i ett Europass-CV
  • Europass-CV ses inte som säljande inom alla branscher/sektorer 

I vissa branscher och i situationer där du vill framhäva din kreativitet fungerar inte alltid ett Europass-CV. Då finns alternativa vägar, som våra CV-mallar som erbjuder en helt annan flexibilitet när det kommer till att skräddarsy ditt CV. Dessutom kan du välja bland ett stort urval CV-mallar som matchar alla typer av jobb och branscher. Självklart erbjuder vi också användbara mallar för olika språk.

Tummen upp eller ner för Europass CV – sammanfattning och slutsats 

Ska du söka jobb eller utbildning i ett annat EU-land? Då är ett Europass-CV ett av flera CV-alternativ för att kunna styrka dina kvalifikationer. Europass erbjuder dokument inom flera områden som på olika sätt kan förtydliga dina meriter inom såväl arbete som utbildningsnivå, din språkkunskap och andra kvalifikationer. Ibland efterfrågas ett Europass-CV i internationella platsannonser, och då är det ett sådant du ska skapa. Det är vidare ett kostnadsfritt verktyg som har fördelar men även nackdelar för dig som vill ha mer frihet att skräddarsy ett CV som sticker ut.Söker du det senare finns en rad effektiva CV-mallar på cv.se. De är utformade för att möta de utmaningar som finns för dig som arbetssökande idag. Med hög konkurrens och krav på ett mer professionellt uttryck så har vi skapat verktyg som kan hjälpa dig nå dina mål och göra dig relevant för tjänsten du söker.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV