CV Undersköterska – CV-exempel & goda råd

Skriva CV för undersköterska

Söker du jobb som undersköterska och behöver ett effektivt CV? Då har du hittat rätt! Som undersköterska är du en oumbärlig länk i vården, där du bistår och ger stöd åt såväl patienter, vårdtagare och annan vårdpersonal. Oavsett om du söker en tjänst på sjukhus, vårdhem eller i hemtjänst så behöver du ett överskådligt CV som lyfter fram utbildning och kompetens inom personlig omvårdnad eller medicinsk assistans. I denna artikel vägleder vi dig i hur du skapar ett skräddarsytt CV för undersköterska. Dessutom tydliga CV-exempel anpassade för yrket.

Avsnitt som bör inkluderas i CV för undersköterska

Att skapa ett effektivt CV som undersköterska kräver ett genomtänkt innehåll som tydligt framhäver dina kvalifikationer och erfarenheter. Genom att placera relevanta avsnitt i rätt ordning och formulera dem på ett övertygande sätt ger ett CV som visar fram dig på bästa sätt. Nedan ger vi förslag på lämpliga avsnitt för en undersköterskas CV – tillsammans med inspirerande CV-exempel för varje del.

CV-rubrik för undersköterska

I din CV-rubrik ska du inkludera ditt fullständiga namn samt kontaktuppgifter så att arbetsgivaren kan komma i kontakt med dig. Vi rekommenderar att du lägger till en säljande mening som sammanfattar din profil och dina styrkor för just denna tjänst som undersköterska.

Exempel:

Eva Andersson
Telefon: 070-1234567 | E-post: eva.andersson@email.comLegitimerad undersköterska med specialistutbildning inom äldrevård och omsorg.

Profiltext i CV för undersköterska

Profiltexten är din möjlighet att direkt slå an tonen och visa arbetsgivaren vem du är. En profiltext ska vara säljande men givetvis vara sann. På ett par meningar ska du lyfta fram dina främsta fördelar för exakt den tjänsten du söker.  Det ska vara tydligt vad du har att erbjuda som undersköterska.

Exempel:

Erfaren undersköterska som ägnat min karriär till att vårda och bidra till en hög livskvalitet för våra äldre. Med fördjupad kunskap inom geriatrisk omvårdnad, äldrepsykiatri och palliativ vård har jag goda förutsättningar att skapa en miljö där trygghet och välbefinnande är grunden. Mitt mål är att bidra till en meningsfull tillvaro för varje individ jag arbetar med. 

Arbetslivserfarenhet i CV för undersköterska

I detta avsnitt beskriver du relevant arbetserfarenhet; främst inom yrket eller andra jobb eller uppdrag som är meriterande. Är du nyutexaminerad kan du även lista praktik eller andra relevanta uppdrag under arbetserfarenhet. Du ska tydligt ange vilka arbetsplatser du haft anställning på och ansvarsområden samt gärna ge detaljer kring vad du bidragit med.

Exempel:

Arbetslivserfarenhet

 • Undersköterska,Solrosen Vårdboende, Stockholm
  Januari 2015 - pågående
  Ansvarig för personlig omvårdnad av äldre boende, inklusive hygien, måltider och medicinering.
  Samordning av vårdplaner och rapportering till sjuksköterska och ansvarig läkare.Årets medarbetare 2023 för ”goda insatser för att förbättra livskvaliteten för boende”.
 • UndersköterskaÄppelgården Hemtjänst, Stockholm
  Februari 2012 - december 2014
  Personlig omvårdnad och praktisk hjälp åt äldre och funktionshindrade i deras hemmiljö.
  Ansvarig för att veckoplanera och genomföra vårdinsatser enligt individuella behov och önskemål.Uppskattades av både klienter och arbetsledning för min handlingskraft samt engagemang i mitt arbete.

Utbildning i CV för undersköterska

Här listar du relevant utbildningsbakgrund relaterad till vårduppdraget. Bra att veta är att sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. I detta avsnitt är det också relevant att inkludera eventuella kurser eller certifieringar som är av vikt.Exempel:UtbildningUndersköterskeutbildning, Yrkeshögskolan, Stockholm 2010-2011Legitimerad undersköterskaPraktik på äldreboenden och sjukhus för att tillämpa teoretiska kunskaper i praktiken.Specialistundersköterska inom vård och omsorg av äldre, Yrkeshögskolan, distanskurs2017-2018  YH-program parallellt med yrkesarbete.Fördjupad kunskap inom geriatrisk omvårdnad, äldrepsykiatri, palliativ vård, välfärdsteknik samt rollen som handledare.CertifieringHLR och Första hjälpen, 2016Certifierad i grundläggande hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen.

Hårda och mjuka färdigheter i CV för undersköterska

Du kan placera dina färdigheter i ett eget avsnitt; såväl hårda (konkreta och kanske tekniska kunskaper, meriterande för vårdarbete) som mjuka, mer personliga egenskaper som är viktiga för att trivas och göra ett bra arbete som undersköterska.Exempel på hårda färdigheter:SyrgasutrustningGlukosmätning

Exempel på mjuka färdigheter:

 • Empati
 • God kommunikationsförmåga
 • Stresstålig

Valfria avsnitt i CV för undersköterska

I detta avsnitt har du möjlighet att inkludera ytterligare information som kan vara relevant för den specifika tjänst du söker. Det kan handla om certifieringar, språkkunskaper, intressen eller erfarenhet av behandling av vissa sjukdomstillstånd

Exempel:

Språkkunskaper: Flytande i svenska och engelska, goda kunskaper i arabiska.

Certifiering: Certifierad i förebyggande av trycksår och såromläggning.

Tips för att skräddarsy ett CV för undersköterska

Ditt CV ska hållas kort; du har en eller max två sidor till ditt förfogande för att lyfta fram dina viktigaste meriter och personliga egenskaper. Fokus ska hållas på det som är relevant för denna tjänst och aldrig på utfyllnad. Här delar vi med oss av fler tips för undersköterskor som vill optimera sitt CV.

Välj ett optimalt CV-format

När du skriver ett CV för en underskötersketjänst är det viktigt att välja det format som bäst framhäver din erfarenhet och kompetens inom vården. Ett vanlig rekommendation är det omvända kronologiska CV-formatet, där du listar din senaste erfarenhet först och sedan arbetar dig bakåt i tiden. På detta sätt hamnar dina mest relevanta arbetslivserfarenheter i fokus, och det är tydligt hur du tagit dig dit. 

Skräddarsy ditt CV för varje ansökan 

En avgörande sak för ett undersköterska-CV är att skräddarsy det för varje specifik tjänst du söker. En arbetsplats kan ha olika krav och förväntningar på de undersköterskor som söks, så det är viktigt att anpassa ditt CV för varje ansökan. Genom att noggrant läsa igenom jobbannonsen kan du identifiera de specifika kompetenser och erfarenheter som arbetsgivaren söker och sedan matcha dessa i ditt CV. 

Kvantifiera dina prestationer 

Att kvantifiera dina prestationer kan vara ett effektivt sätt att göra dem mer konkreta och tydliga för arbetsgivaren. Genom att inkludera siffror och statistik i ditt CV kan du visa på konkreta resultat av ditt arbete som undersköterska. Det kan handla om siffror som visar din kapacitet, hur många vårdplaner du har samordnat eller hur du har bidragit till förbättringar i patienternas hälsotillstånd. Det kan även vara någon form av utmärkelse för väl utfört arbete.

Dra nytta av en professionell CV-mall

Genom att använda en pre-designad mall kan du säkerställa att ditt CV har en enhetlig layout och att alla relevanta avsnitt och information placeras på ett överskådligt och genomtänkt sätt. Välj en CV-mall som lämpar sig för vårdyrket och fyll i dina egna uppgifter och erfarenheter för att ge ett professionellt intryck hos potentiella arbetsgivare. Att använda en professionell CV-mall, som våra på CV.se, kan också spara tid och minimera risken för felaktigheter eller onödiga otydligheter i ditt CV.

CV för undersköterska: Sammanfattning och slutsats

Är du redo att sätta igång och skriva ditt CV? Vi har konstaterat att som undersköterska behöver du skräddarsy ditt CV för varje tjänst du söker. Du bör sätta fokus på de delar som är viktigast, oavsett om det handlar om din utbildning, viktiga certifikat eller personliga egenskaper! Ett lämpligt CV-format är ofta det omvänt kronologiska som ger en bra överblick över din karriär. Glöm inte att noga granska texten i platsannonsen och svara upp på de krav som framförs. Du kan med gott samvete ta bort detaljer som inte är relevanta, och absolut inte lägga till något som kan uppfattas som utfyllnad. Ditt CV ska vara kort, tydligt och säljande.För att göra CV-skapandet mer effektivt och professionellt så finns som tur är användbara CV-mallar som du hittar på CV.se. Dra gärna nytta av tips och den skrivhjälp som finns i våra yrkesspecifika CV-exempel. Det är den enklaste vägen att få till ett säljande CV som hjälper dig vidare i din yrkeskarriär.

Dela via:

Stick ut med ditt CV

Fyll i din information, välj en mall och ladda ner direkt.

Skapa CV